Doorgaan naar artikel

Duitse groente en fruit heeft wind mee na residu-onderzoek Greenpeace

Duitsers hadden al een voorkeur voor eigen product, maar de Duitse tak van de milieuorganisatie Greenpeace beveelt Duits product nu ook aan. Dat zou vaak minder residu bevatten dan importproduct, stelt ook voedselautoriteit BVL.

Volgens de Duitse producentenorganisatie BVEO is de residupublicatie van Greenpeace goed ontvangen. Dat was in voorgaande jaren wel even anders, omdat ook toen de Duitse teelt nog stevig onder vuur werd genomen.

Waar Greenpeace Duits product vaak aanbeval en in het stoplichtsysteem classificeerde met een groene smiley, noemt de Duitse tak van Greenpeace Nederlands product nauwelijks in een lijst van aanbevolen groenteproducten zonder of vrijwel zonder residu. Dat is opmerkelijk omdat over alle onderzoeksmonsters gemeten Nederland één van de best scorende landen is na Duitsland, blijkt uit dat rapport. Dus dat voor Nederland relatief de minste overschrijdingen en veel residuvrije producten werden genoteerd.

De Duitse organisatie Greenpeace gebruikte onder meer 22.000 monsters van steekproeven die deelstaten in 2009 en 2010 deden.

Voor paprika, komkommer en tomaat scoort Duits product beter dan Nederlands, dat het moet doen met een gele smiley (neutraal). Ook Israëlische en Hongaarse paprika scoren volgens de milieuorganisatie beter met een groen icoon. Op een enkel product na staat Nederland in de gele categorie. Champignons uit Nederland worden aanbevolen, bij sla zet de organisatie zelfs vraagtekens.

Helft zonder residuën
Maar is de conclusie ook juist dat Duits product (met name glasgroente) schoner is dan Nederlands? Een manier om dat te meten is het percentage product dat residuvrij is. Het Duitse Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) meet dat voor vrijwel alle producten en alle herkomsten. De jongste cijfers dateren van 2009. Nederlands product is in die metingen in iets minder dan de helft van de gevallen zonder resten van bestrijdingsmiddelen en komt slechts een procent hoger uit dan de Duitse komkommers.

Bij tomaten en paprika is het verschil wel aanwezig. Duits product is vaker schoon. Bij tomaten is Duits product in 78 procent van de gevallen zonder resten van bestrijdingsmiddelen, Nederland voor 46,2 procent en Spaans product volgt op 33,3 procent. Voor paprika is 76,5 procent van het Duitse product schoon en daar scoort Nederland 41,1 procent.

BVL heeft wel kanttekeningen bij vergelijkingen tussen landen. “Een vergelijking is mogelijk omdat dezelfde methode wordt gehanteerd, maar we adviseren pas conclusies te trekken voor resultaten met meer dan 100 monsters.” Toch roept Greenpeace Hongarije en Israël uit tot schone paprikaherkomsten op basis van beduidend minder dan die 100 monsters, blijkt uit BVL-cijfers. De Nederlandse, Spaanse en Duitse resultaten houden dan wel stand.

Binnenkomt komt het Duitse BVL met cijfers uit 2010. Volgens een woordvoerder zal de uitkomst niet veel anders zijn. “Al jaren zien we het beeld dat Duits product relatief goed scoort.”
De organisatie voor producentenorganisaties BVEO weet waarom Duitse telers zo goed scoren op de residumeetlat. “We zijn gewend om voor eigen retailers te produceren. Die hebben al jaren extra residu-eisen. Dit is het gevolg.”

Het PT en Frugi Venta wijzen op mogelijke vertekeningen in het onderzoek. Zo is niet duidelijk hoeveel biologische producten in de steekproef zitten. Het is ook belangrijk te weten in welk handelskanaal het bemonsterde product is gekocht.

Frugi Venta heeft het rapport van Greenpeace op verzoek van Groenten & Fruitbestudeerd. Het is niet objectief vastgelegd wanneer een product wordt aanbevolen of niet. “Het is maar net waar je de grens legt”, stelt een woordvoerder.

Dan blijft nog altijd de conclusie staan dat Nederlandse paprika en tomaat het afleggen tegen Duitse. Als het tenminste aankomt op het al of niet aanwezig zijn van kleine resten van bestrijdingsmiddelen. Want ook die maatstaf trekt Frugi Venta in twijfel. “Er is geen risico als residu onder de wettelijke grens blijft. Wel is het goed dat er wordt gekeken naar mogelijke risico’s aan combinaties van stoffen.”

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Jeroen Verheul

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin