Doorgaan naar artikel

Duitse glastuinders zien te hard energiebeleid

De Duitse overheid dwingt Duitse glastuinders tot te rigide maatregelen om te verduurzamen. Voor een deel van de telers is dat het einde van het bedrijf.

Dat stelt het Zentrallverband Gartenbau (ZVG), de Duitse brancheorganisatie voor glastuinbouw. De Duitse tuinbouw moet met meer respect en waardering meegenomen worden in de energietransitie, vindt ZVG-vicevoorzitter Eva Kähler-Theuerkauf. Ze zei dat recent op een duurzaamheidsconferentie van het federale ministerie van Landbouw. De bedrijven moeten een economisch perspectief krijgen om verder te verduurzamen. De gewenste verdere transformatie zal dan ook alleen slagen met passende waardering voor de tuinbouw.

Dwang in nieuwe wet

De ZVG vreest met name verplichte tijdrovende, bureaucratische en kostbare energie-audits met certificeringen en de dwang tot investeren. Nieuwe wetgeving dwingt bedrijven daartoe.

ZVG toonde zich recent uiterst kritisch over deze nieuwe regels ter verhoging van de energie-efficiëntie. “Met de nu voorgestelde regelgeving van de nieuwe Energie-efficiëntiewet zouden met name middelgrote tuinbouwbedrijven massaal worden getroffen en opgezadeld met aanzienlijke verplichtingen en enorme bureaucratische verplichtingen”, waarschuwde ZVG-secretaris-generaal Bertram Fleischer recent. Dat leidt tot stoppers.

Certificaat en investeren

Volgens het ontwerp van deze nieuwe energiewet moeten bedrijven met een gemiddeld energieverbruik van meer dan 15 GWh verplicht worden een energie- of milieumanagementsysteem op te zetten volgens systematieken als DIN EN ISO 50001 of EMAS. De betrokken ondernemingen moeten ook aan aanvullende eisen voldoen, waaronder de economische beoordeling en de registratie van de energievoorziening en -output.

Bedrijven met een gemiddeld totaal jaarlijks eindenergieverbruik van meer dan 2,5 GWh in de afgelopen drie jaar worden verplicht om ‘concrete en haalbare plannen’ op te stellen en te publiceren.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin