Doorgaan naar artikel

Duitse glasteelt: Nederland is voorbeeld energietransitie

Voor de Duitse glastuinbouwbedrijven moet meer zekerheid komen rondom de energietransitie. Een innovatieprogramma moet aansluiten bij Nederland.

De Duitse tuinbouworganisaties hebben een aantal maatregelen ingediend bij de Duitse overheid om de tuinbouw toekomstperspectief te bieden. Eén aanbeveling van het rapport Zukunft Gartenbau is het sterk stimuleren van het innovatiebeleid voor energietransitie voor de glastuinbouw.

Kas als Energiebron als voorbeeld

Duitsland kent het innovatieprogramma ZINEG, maar dit initiatief is op de achtergrond gekomen. Dat is het federale programma om de energie-efficiëntie en CO2-besparing in de tuinbouw te verhogen. Er is een ZINEG-2 programma nodig dat aansluit bij Nederlandse ervaring, schrijven de auteurs. Daarbij is Kas als Energiebron als voorbeeld genoemd. Dat programma ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen en om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en geothermie te gebruiken. Het moet duurzame investeringen stimuleren door kennisuitwisseling, subsidieregelingen en betaalbaar technieken.

Plek krijgen in stadsverwarming

Er moeten alternatieve energieconcepten worden ontwikkeld, schrijven de onderzoekers verder. Duitse telers hebben daar meer mogelijkheden voor, zoals biomassa. De auteurs roepen de politiek op om bindende regels te ontwikkelen voor de beschikbaarheid van nieuwe energiebronnen. De tuinbouw moet een plek krijgen in beleid voor stadsverwarming. Gemeentes zouden daarvoor in hun beleid beter rekening moeten houden met tuinbouw en die zelfs een centrale rol geven.

Tuinbouw op Duitse universiteiten onderzoeken

In het Duitse toekomstrapport Zukunft Gartenbau wordt een sterke aanbeveling gedaan om tuinbouwwetenschappen te laten terugkeren bij universiteiten en hogescholen. Om de toekomst van de Duitse tuinbouw en voedselzekerheid te garanderen moet Duitsland een grotere rol gaan spelen bij de ontwikkeling van tuinbouwteeltsystemen, vinden Duitse tuinbouworganisaties.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin