Doorgaan naar artikel

Druk van koolwittevlieg neemt toe

Afbeelding

Koolwittevlieg wordt al enkele weken in diverse gebieden gesignaleerd.

Vanaf begin augustus is er sprake van een sterke toename van eieren en larven van de koolwittevlieg in (spruit)koolgewassen. Movento is uitermate geschikt om op een startende populatie ingezet te worden. Stel de eerste bespuiting niet uit tot de populatie zich uitbreidt.
De gewassen groeien momenteel goed, waardoor Movento zich zeer goed via de neerwaartse sapstroom door het gehele gewas kan verdelen. Tevens is op de meeste percelen de traybehandeling met Gaucho of Admire uitgewerkt waardoor ook eerste luizen verschijnen.
Bij een aantasting van koolwittevlieg de bespuiting na 14-21 dagen herhalen om de levenscyclus te doorbreken. Movento niet mengen met insecticiden, fungiciden, (blad)meststoffen en/of uitvloeiers.

Bayer CropScience

Beheer
WP Admin