Druk op toelating vertraagt beoordeling middelen

20-09-2018 | |
Foto: Ton Kastermans Fotografie
Foto: Ton Kastermans Fotografie

Extra druk van belangengroepen op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen veroorzaakt vertraging in de herbeoordeling.

Dat zegt minister Carola Schouten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Barry Madlener (PVV).

De maatschappelijke druk van burgers, boeren en belangengroeperingen op de besluitvorming in de vorm van brieven, petities en rechtszaken vertraagt de herbeoordeling. Daar komt bij dat de beoordeling op zich aan extra eisen moet voldoen, zonder dat de termijnen daarop zijn aangepast. De minister noemt als voorbeeld dat op 10 november nieuwe criteria in werking gaan voor hormoonverstorende stoffen in gewasbeschermingsmiddelen. Dat betekent dat de beoordelingsdossiers van stoffen die mogelijk hormoonverstorend zijn van extra informatie moeten worden voorzien.

Geen klakkeloze verlengingen van verouderde goedkeuringen

Alternatieven

De herbeoordeling van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen gebeurt door de rapporterende lidstaat en de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa. In sommige gevallen kan een middel worden toegelaten omdat er geen alternatieven zijn om een plaag of ziekte te bestrijden. Om te controleren of er geen alternatieven zijn is uitgebreid en tijdrovend onderzoek nodig, aldus de minister.

De minister zegt dat er geen sprake is van ‘klakkeloze verlengingen van verouderde goedkeuringen’.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer