Doorgaan naar artikel

Droogteschade fruit niet erkend in droogterapport

Foto: Peter Roek

Foto: Peter Roek

De schatting van de droogteschade in de land- en tuinbouw in 2018 is bijgesteld naar minimaal € 820 miljoen, met alleen voor fruitteelt positieve effecten.

Dat blijkt uit een update van de droogteschade door Ecorys. Dat de fruitteelt profiteerde van droogte, wordt door de sector zelf zwaar betwijfeld.

De economische effecten van de droogte van 2018 op de totale land- en tuinbouwsectoren liggen tussen de € 820 miljoen en € 1,4 miljard. In een eerdere schatting lag de schade tussen de € 375 en € 1,9 miljard. De aanpassing is het gevolg van het gebruik van nieuwe gegevens.

Verschillen groot

De verschillen tussen de sectoren blijken groot. In de akkerbouw was het negatieve effect op inkomens 56% voor zetmeelbedrijven, in de melkveehouderij was het effect 39% op de inkomen. In de tuinbouw waren de effecten beperkter. Voor de vollegrondsgroentebedrijven is het negatieve effect gemiddeld 7%, terwijl bij fruitteelt een positief effect op het inkomen wordt geschat van 8%. Grote verschillen bestaan er ook binnen sectoren door beregeningscapaciteit en al dan niet gebruik van afzetcontracten.

Tekst gaat verder onder de grafiek

Discussie over fruitcijfers

De cijfers uit het rapport zijn gebaseerd op eerder onderzoek van Wageningen Economic Research (WER), maar deze schatting lijkt te positief. In de laatste jaarlijkse WER-inkomensschatting is het fruittelersinkomen van 2018 veel lager bijgesteld. De hardfruitprijzen bleken gaandeweg het afzetseizoen 2018-2019 steeds verder te dalen. Dat had deels te maken met de effecten van de hitte en de droogte van zomer 2018. De kwaliteitsproblemen van het fruit in de opslag zorgden voor een moeizame afzet.

Het rapport van Ecorys is net breed gepubliceerd, maar al afgerond in augustus. In een recente Kamerbrief gebruikt staatssecretaris Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de droogtecijfers.

Beheer
WP Admin