Doorgaan naar artikel

Droogte treft vrijwel alle Duitse groenten

Volgens cijfers van AMI is de aanvoer van vrijwel alle groenten in Duitsland minder als gevolg van de droogte. Telers hebben weliswaar beregeningsmogelijkheden, maar die schoten onder de extreme omstandigheden van dit jaar tekort.

Uit cijfers van een monitoringspanel voor groenten en fruit blijkt dat er in juli door consumenten 18% minder ijsbergsla is gekocht dan vorig jaar in juli, vanwege een beperkter aanbod. Bij bloemkool is de daling 41% en bij koolrabi 22%. Ook broccoli werd minder gekocht, maar daar was de daling met 13% iets minder.

Stijgende prijzen

Het geringere aanbod aan ijsbergsla werd volgens AMI deels ingevuld door het kopen van andere slasoorten, maar ook daarvan was het aanbod geringer dan in juli 2017. Bovendien trok de vraag naar bladgewassen door de warmte aan, waardoor de gemiddelde prijs 25% hoger lag dan vorig jaar. Bij ijsbergsla was die prijsstijging zelfs 45%.

Minder kool

Door de warmte werd de vraag naar koolgewassen juist minder. Daardoor was het effect van het beperkter aanbod met een prijsstijging van gemiddeld 15% kleiner. Broccoli was in juli 2018 gemiddeld zelfs 10% goedkoper dan vorig jaar.

Te weinig capaciteit

Duitse telers kunnen weliswaar beregenen, maar hun capaciteit is berekend op aanvullend beregenen en niet op het geven van de volledige waterbehoefte. Dat was in de afgelopen 2 tot 3 maanden wel nodig, maar niet uitvoerbaar. De gemiddelde bedrijfsgrootte speelt hier de Duitse groentetelers natuurlijk parten. Het gevolg was lagere producties en minder aanbod wat doorwerkt in de aangekochte hoeveelheden van de consument, omdat er van de genoemde gewassen in de zomer over het algemeen weinig wordt geïmporteerd. Bovendien speelt de krapte aan groenten niet alleen in Duitsland.

Peen niet beregend

Telers die in Duitsland peen telen kunnen over het algemeen niet beregenen. De opkomst is op veel percelen dan ook een stuk minder dan gebruikelijk. Hoe de gevolgen voor de teelten die bestemd zijn voor de bewaring zullen uitpakken, is nog afwachten. Een groeizame herfst kan de producties nog wat ophalen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin