Droogte 2018 aanzet nieuw waterbeleid Westland

09-09-2019 | |
Foto: Peter Visser
Foto: Peter Visser

4 op de 5 glasbedrijven in Westland vangt in 2037 dynamisch regenval op in gietwaterbassins.

Het is een van de doelstellingen in een nieuw Water-Klimaatplan waar de gemeente meer aandacht legt op initiatieven uit de glastuinbouw voor gietwater en waterberging bij droogte en zware regenval. Deze week buigt de gemeenteraad zich over het plan. Westland studeert op een actief ondersteunende rol om initiatieven uit de glastuinbouw sneller te ontwikkelen.

Niet haalbaar

De gemeente Westland werkt samen met het Hoogheemraadschap en bedrijven aan dat nieuw waterbeleid. Het nieuwe plan borduurt voort op het oude beleid, maar er is meer aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Zo bleek in de droge zomer van 2018 dat het op peil houden van waterkwaliteit en -kwantiteit op de lange termijn niet haalbaar is.

Nieuwe initiatieven zijn nodig, zoals het project collectief waterzuiveren de Vlot uit de glastuinbouw zelf. Ook studeert de gemeente op mogelijkheid om waterberging verhandelbaar te maken in een Waterbank.

Vrijstelling brijnwater

De gemeente en glastuinbouw werken toe naar 2023 waarin de vrijstelling van het lozen van brijnwater in de bodem afloopt. Het waterbeheer moet veranderen om verzilting en bodemdaling verder te voorkomen. Het gebruik van grondwater is kwetsbaar. De gemeente stelt zelf niet in beeld te hebben hoeveel bronnen van grondwater er zijn op de glastuinbouwbedrijven in haar gebied.

Voor het nieuwe waterbeleid wil Westland 2 ton per jaar vrijmaken en jaarlijks de voortgang van projecten te monitoren en onderzoek te laten verrichten. Dat staat los van bijdragen van het Hoogheemraadschap en losse projecten. Zo kocht de gemeente vorig jaar met het hoogheemraadschap glasbedrijven op voor waterberging in lage polders.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer