Doorgaan naar artikel

Drones en helikopter bij actie gewasbescherming van NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voert vanaf 23 mei tot 3 juni onder andere met drones en een helikopter intensieve controles uit op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Uit toepassingsinspecties van de NVWA in vorige jaren blijkt dat niet alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen deze voorschriften of de toepassingsvoorwaarden naleven. Het nalevingspercentage onder de geïnspecteerde gebruikers lag in 2020 op 71% en in 2019 op 69%. Door dat niet-naleven ontstaan volgens de NVWA onacceptabele risico’s voor mens, dier en milieu. Daarom vindt de NVWA het belangrijk dat telers zich beter aan de wettelijke voorschriften gaan houden en mogelijke risico’s voorkomen.

Regels voor driftreductie

In het Activiteitenbesluit milieubeheer is een aantal algemene voorschriften – waaronder regels voor driftreductie – opgenomen om het milieu te beschermen. Zo moet bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek worden gebruikt met een driftreductie van tenminste 75%. Bij het spuiten in de buurt van sloten en open water moet een kantdop op de spuitmachine worden gebruikt.

Veilig gebruik

Naast deze algemene voorschriften kunnen er in het wettelijke gebruiksvoorschrift van een gewasbeschermingsmiddel aanvullende toepassingsvoorwaarden gelden. Voor alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen gelden zowel algemene als middel-specifieke voorschriften om veilig gebruik voor mens, dier en milieu te garanderen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin