Doorgaan naar artikel

Geluiden uit de teelt: Glas, Vollegrond en Fruit

In de rubriek Geluiden uit de teelt volgen we telers, die door het jaar heen vertellen hoe het gaat op hun bedrijf en met hun gewassen. Naast actualiteiten rond de werkzaamheden en de oogst gaan de glastuinbouw-, vollegrondsgroente- en fruittelers soms ook in op de situatie in de markt.

Share this

Beheer
WP Admin