Doorgaan naar artikel

DOOR wil met aandelenconstructie sneller groeien

Foto: Kevin Rijnders

Foto: Kevin Rijnders

DOOR neemt in een nieuw model de rol aan van een centrale coöperatie. Leden participeren via aandelen. Met deze financiële ledenrelatie ziet de coöperatie kans in de toekomst sneller te groeien.

Als het nieuwe hoofdkantoor van DOOR in september wordt opgeleverd zijn de afzonderlijke productgroepen van DOOR eigenlijk al fysiek geïntegreerd. Veel product gaat straks in Maasdijk centraal naar klanten toe en niet meer via eigen pakstations. Daar hoort een nieuw coöperatiemodel bij. In dat nieuwe model is financieel directeur Stefan van Vliet van DOOR-vereniging Prominent ook directielied van DOOR geworden. Hij zetelt dus straks ook in het nieuwe glazen hoekige hoofdkantoor langs de A20.

Sfeerimpressie van nieuwe hoofdkantoor van DOOR. - Foto: DOOR

Sfeerimpressie van nieuwe hoofdkantoor van DOOR. – Foto: DOOR

Volgens Van Vliet werken de telers van de vijf DOOR-merken (Green Diamonds, Paprico, Prominent, Purple Pride en SweetPoint) in dat model veel intensiever samen. Naast marketing en sales, vallen straks ook logistiek en verpakken onder DOOR.

Financieel directeur van DOOR Stefan van Vliet. - Foto: Kevin Rijnders

Financieel directeur van DOOR Stefan van Vliet. – Foto: Kevin Rijnders

€ 0,10 per vierkante meter

Om de coöperatie financiële armslag te geven, kozen telers voor aandelen en niet voor achtergestelde leningen. Voor die aandelen moeten leden wel eerst geld storten in de coöperatie, naar rato van het areaal. Volgens Van Vliet komt dat neer op € 0,10 per vierkante meter. Op het totale DOOR-areaal van 600 hectare leidt dat tot een directe kapitaalinleg van € 600.000.

Leden stemden in november in met de structuurwijzigingen. De uitwerking van de nieuwe financiële relatie met aandelen vindt nu plaats onder leiding van Van Vliet en adviseurs van de huisaccountant Alfa Accountants & Adviseurs.

Toekomstbestendig

Het nieuwe coöperatiemodel van DOOR moet toekomstbestendig zijn. Van Vliet heeft alle consequenties voor telers op een rij gezet. “Het moet interessant zijn voor een teler die over twee jaar lid wordt, maar er moet ook een oplossing zijn voor het geval dat een teler over een aantal jaar bijvoorbeeld overstapt naar een concurrerende afzetorganisatie.”

Rekening gehouden met stoppers

Ook met stoppers is rekening gehouden. Leden die willen stoppen, kunnen – als de plannen zijn uitgewerkt – via aandelen blijven investeren in DOOR. Bij traditionele coöperaties hebben niet-producerende leden over het algemeen geen rechten meer op het vermogen in de coöperatie. Van Vliet: “Wij hebben een model ontwikkeld waarbij leden hun belang kunnen behouden en mee blijven profiteren van het rendement van de coöperatie. Ook langetermijninvesteringen die goed zijn voor de coöperatie zijn dan in hun belang.” Van Vliet denkt dat een rendement van 10% en hoger tot de mogelijkheden behoort.

Aantrekkelijker leden

De aandelen DOOR behoren tot het directe vermogen van de teler. Dat kan bankfinanciering versnellen, stelt Van Vliet. “We verwachten dat het nu voor een teler makkelijker wordt om uit te breiden. Het gaat om risico’s. Een lid kan de bank extra garanties bieden doordat hij de mogelijkheid heeft om zijn aandelen te verkopen aan een collega. Bij een klassieke coöperatie kun je dat achtergestelde vermogen als teler niet ten gelde maken.”

Overzichtelijker

De veranderingen maken de structuur van de afzetorganisatie veel overzichtelijker. Alle investeringen, zoals de verpakkingsbedrijven, komen onder DOOR te hangen. De logistieke taken kwamen door de nieuwbouw in Maasdijk toch al naar één plek. De paprikatelers houden hun verpakkingslocatie in Noord-Holland, maar ook dit onderdeel valt onder DOOR nu.

Collectieve tomatenteeltbedrijf onderbrengen

Ook wordt overwogen het collectieve tomatenteeltbedrijf (30 hectare) van de Coöperatieve Prominent Groep onder DOOR te brengen. Van Vliet: “Prominent wordt weer echt een telersvereniging gericht op kennisdeling. De bedrijfsmatige activiteiten zoals verpakken en teelt vallen onder DOOR. Het bleek in de markt lastig uit te leggen wat DOOR deed en wat Prominent deed, terwijl de kracht juist is gelegen in alle zaken die we al met elkaar oppakken in samenwerking met alle telers binnen DOOR.”

Samenwerking tussen leden

De samenwerking tussen de leden op strategisch vlak wordt voortgezet. Zo maken de tomatentelers van DOOR met elkaar afspraken hoe ze als één collectief zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan de rassenbehoefte in de markt. Voor telers die de financieel minder aantrekkelijke rassen op zich nemen wordt een compensatie afgesproken. DOOR verkoopt deze tomaten, stelt Van Vliet.

Beperkte aandelenhandel

De handel in aandelen is alleen mogelijk tussen telers onderling. Van Vliet: “Als DOOR richten we ons vooral op het versterken van de leden. Als we de structuur ook open zetten voor externe investeerders in de coöperatie heeft dat ook effect op de bedrijfsvoering. Daarnaast zijn we als coöperatie op veel terreinen actief. Dat maakt het voor investeringsmaatschappijen onoverzichtelijk om te investeren in de coöperatie. Samenwerking met investeringsmaatschappijen kan wel, maar dan veel projectmatiger.”

Uitbreiding van collectieve teeltbedrijf

Van Vliet noemt als voorbeeld uitbreiding van het collectieve teeltbedrijf. “Als een teelbedrijf op de markt komt, kun je denken aan een overname met extern kapitaal. De investeerder kan dan het benodigde kapitaal verschaffen voor de overname, waarbij DOOR met het collectieve teeltbedrijf voor het onroerend goed een langlopende huurovereenkomst sluit.”

Stemrecht

DOOR zal in de ledenvergadering jaarlijks besluiten of winst wordt bijgeschreven in aandelen of in dividend wordt uitgekeerd. Een lid met meer aandelen krijgt meer stemrecht. Het systeem moet wel een balans zeker stellen dat een kleine groep telers niet teveel zeggenschap krijgt, aldus Van Vliet.

Groeistrategie van 600 naar 800 hectare

De wijzigingen binnen DOOR zijn onderdeel van de groeistrategie van 600 naar 800 hectare. Dat hoeft niet altijd via lidmaatschap. Met een Marokkaanse tomatenteler sloot DOOR in 2019 een samenwerking om snacktomaten af te nemen.

Beheer
WP Admin