‘Donker weer vraagt om aanpassingen’

11-03-2020 | Laatste update op 03-10 | |
De eerste komkommers van dit seizoen kunnen weer gesneden worden. - Foto: Roel Dijkstra
De eerste komkommers van dit seizoen kunnen weer gesneden worden. - Foto: Roel Dijkstra

De eerste komkommers bij biologische kwekerij Frank de Koning op Voorne-Putten zijn 28 februari geoogst.

De komkommers zijn in week 5 geplant. Voor een goede vruchtzetting zijn de eerste acht oksels leeggehaald. Daarna is eerst een dunningstrategie van 1 op 3 toegepast en nu 1 op 2. Teeltmanager Wim van Marrewijk: “Dit heeft te maken met de kracht van het gewas en dat we meer naar het licht toe gaan”, zegt de teeltmanager. “Bij komkommer is balans in de plant van het grootste belang. We kijken naar de hoeveelheid vruchten die we per vierkante meter kunnen oogsten op basis van beschikbaar licht. Als er maar één komkommer te veel hangt, is de plant snel uit balans en loopt de productie de opvolgende weken uit de pas. Dan kunnen we niet volgens afspraak leveren.”

Enkel plekje met lichte spintaantasting

Bij komkommer zijn inmiddels alle stengels verdubbeld naar het tweestengelsysteem. In het gewas is een enkel plekje met lichte spintaantasting geconstateerd. Deze plekken zijn met de inzet van de roofmijt Phytoseiulus in een paar dagen gecorrigeerd. Hier en daar komt een enkele bladluis voor, maar dat is niet noemenswaardig. De uitgezette biologie moet dit onder controle houden.

Vanwege het donkere weer lopen we met tomaten iets achter op vorig jaar. Daarom zetten we duidelijk meer hommels in, zo’n 20%

Tomaten goed weggegroeid

De tomatenplanten zijn na inworteling in de grond goed weggegroeid. “Het gewas staat goed op kleur. Doordat we te weinig licht hebben, is de gemiddelde etmaaltemperatuur van 17 graden Celsius aan de lage kant. Hierdoor staat het tomatengewas er wel krachtig bij”, aldus Van Marrewijk. In week 10 bloeit de vijfde tros en een deel van de zesde. “Vanwege het donkere weer lopen we iets achter op vorig jaar. Daarom zetten we duidelijk meer hommels in, zo’n 20%, dan afgelopen jaar om een goede bestuiving te waarborgen.”

Monitoring blijft vereist

Op een van twee de locaties waar tomaten worden geteeld, is een licht opkomende Tuta-aantasting. “We houden dit nog onder controle met extra bladplukken. Inzet van het feromoon Isonet T is nu ook weer aan de orde. Ook al hebben we al wel Macrolophus uitgezet, de natuurlijke vijanden gaan in een koele kas de Tuta nog niet te echt te lijf. Monitoring blijft vereist en indien noodzakelijk zal NeemAzal moeten worden ingezet.”

Mooie start paprika

“Bij paprika hebben we op alle locaties een mooie start gehad”, vertelt Van Marrewijk. “Geen druppelaar op de perskluit heeft geleid tot een veel sterkere wortelontwikkeling en daardoor een goede weggroei. In de tweede week na het planten lieten de plantsapanalyses al duidelijk zien dat er voeding uit de bodem actief werd opgenomen.”

Nu is het zaak om het paprikagewas goed krachtig te houden. Dat doen we door het actief sturen van ons klimaat

Bij de rode puntpapika hangen vanaf week 7 de eerste vruchten aan de plant. Naar verwachting kunnen deze in de eerste week van april worden geoogst. Bij de blokpaprika’s heeft in week 9 de eerste zetting plaatsgevonden. “Door een goed wortelstelsel is de AC-folie vrij vroeg uit de kas gegaan. Nu is het zaak om het paprikagewas goed krachtig te houden. Dat doen we door het actief sturen van ons klimaat met een gemiddelde etmaaltemperatuur van 19,5 tot 20 graden Celsius”, meldt Van Marrewijk.

Lichte luisinfectie

De paprika’s hebben plaatselijk last van een lichte luisinfectie, waarbij het vooral om de boterbloemluis gaat. Met het uitzetten van de sluipwespen Aphidius ervi en Aphidius colemani worden deze luizen bestreden.

Minder water gegeven

Van Marrewijk: “De aubergines hebben eveneens een goede start gemaakt door in de startfase duidelijk minder water te geven, waardoor we een krachtiger en meer generatief gewas hebben gekregen.” Eind week 8 zijn in aubergines de eerste hartvruchten gezet. Eind week 10, begin week 11 is hiervan de eerste oogst. Dit loopt op schema. Het gemiddeld vruchtgewicht ligt tussen van 250 tot 300 gram, waar in de biowereld de meeste vraag naar is. In het auberginegewas zijn geen noemenswaardige ziekten en plagen. Op het gebied van biologie is het over de gehele linie dan ook rustig te noemen.

Auteur: Harry Stijger

van Marrewijk
Wim van Marrewijk teeltchef
Meer over


Beheer