Doorgaan naar artikel

Domper Westland zonder diepe Trias-warmte

Met de onlangs gestarte diepe Trias-boring zijn hogere temperaturen naar boven te halen. - Foto: Peter Visser

Met de onlangs gestarte diepe Trias-boring zijn hogere temperaturen naar boven te halen. - Foto: Peter Visser

De energietransitie in de Westlandse glastuinbouw mist een versnelling nu diepe aardwarmte er onbereikbaar lijkt.

De warmteopbrengst van de diepe aardwarmteboring Trias Westland valt tegen. De Trias-zanden op 4 kilometer diepte op deze locatie blijken niet geschikt voor rendabele warmtewinning. Het project gaat nu verder als ‘gewoon aardwarmteproject’ op 2,7 kilometer diepte, met een lagere warmteopbrengst. Een deel van de 49 telers bij het Trias Westland project zal daarmee nu nog niet op duurzame warmte kunnen worden aangesloten. Hoeveel telers wel warmte krijgen, moet komende weken blijken uit tests en temperatuurbepaling.

In één laag

Het bredere plan van de gemeente Westland om de gemeente vrijwel geheel duurzaam van warmte te kunnen voorzien met aardwarmte op verschillende dieptes lijkt hiermee in de knel te komen. Het betekent dat komende aardwarmteprojecten met elkaar moeten concurreren in de ondiepere Krijt-laag. Dat houdt mogelijk in dat slechts 20% tot 40% van de warmtebehoefte in de gemeente met aardwarmte ingevuld kan worden. Dat scenario schetsten de aandeelhouders bij aanvang van de boring, voor het geval de Triaslaag niet geschikt zou blijken. Dat scenario lijkt nu uit te komen. Dinsdag 20 februari geven de aangesloten partijen uitleg in een persconferentie.

Toch zijn er ook lichtpuntjes. De aandeelhouders zeggen wel tevreden te zijn met de uitkomst van de boring op 2,7 kilometer en de schat aan informatie die de boring heeft opgeleverd.

Opbrengst op 2,7 kilometer diepte beter dan verwacht

Trias Westland gaat een geothermieproject realiseren op ca. 2,7 kilometer diepte. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen. Hier lijkt nu de warmte opbrengst beter dan verwacht.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin