Doorgaan naar artikel

‘Doen we wel genoeg?

Met een duidelijke bedrijfsvisie waar iedereen achter staat, voorkom je zwalkend beleid. - Foto: Canva/shironosov

Met een duidelijke bedrijfsvisie waar iedereen achter staat, voorkom je zwalkend beleid. - Foto: Canva/shironosov

De klimaattop in Egypte met delegaties uit 200 landen is afgerond. https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries 30.000 mensen discussieerden met elkaar om het verdrag van Parijs (2015) tot uitvoer te brengen.

De kans op succes was van tevoren erg klein, omdat het onderlinge wantrouwen erg groot is. Dus doen ze niets en staan we stil en warmt de aarde op met alle gevolgen van dien.

Geregeerd door waan van de dag

Op dit moment worden veel ondernemers en politici geregeerd door de waan van de dag: hoge energieprijzen, hoge prijzen van grondstoffen, hoge arbeidskosten, tekort aan arbeidskrachten en niet te vergeten alle milieudoelen die op ons afkomen. Maar wat levert ‘brandjes’ blussen op, op lange termijn?

In het verleden is gebleken, dat ondernemers, die geen vooruitziende blik hadden, hun bedrijf hebben moeten staken. Wil je de huidige (en toekomstige) roerige tijden overleven als bedrijf, dan moet je fundamenteel veranderingen aanbrengen binnen je bedrijf.

Bedrijfsvisie ontwikkelen of herzien

Dit doe je door een visie voor je bedrijf te ontwikkelen of te herzien: Waar wil je dat je bedrijf over tien jaar staat? Wat is je missie? Waarom doe je wat je doet? Tot slot: Welke strategie hanteer je voor de komende twee à drie jaar om stappen te zetten om je visie te realiseren?

Wanneer je deze vragen zo realistisch mogelijk beantwoordt (het liefst met het managementteam; hopelijk minder dan 30.000 mensen), kun je vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Dit zouden de politici ook eens moeten doen, dan zijn we direct van het zwalkend beleid af en kan het vertrouwen in de politiek worden hersteld.

Beheer
WP Admin