Dit zijn de wijzigingen in ToBRFV-maatregelen EU

28-08-2020 | |
Foto: Europese Commissie
Foto: Europese Commissie

Lidstaten en bedrijven moet meer en beter toetsen op ToBRFV, blijkt uit een nieuwe EU-verordening.

Nederland had al signalen ontvangen van Europese regelwijzigingen voor ToBRFV-bestrijding. Die moeten risico’s in de keten van uitgangsmateriaal verkleinen. Nu vindt NVWA geregeld virus in zaadpartijen bij import. Het crisisplatform voor teelt, handel en partijen in uitgangsmateriaal TuinbouwAlert licht de nieuwe maatregelen toe.

Meer en beter toetsen

De belangrijkste wijziging is dat alle zaden (of moederplanten), ongeacht hun oorsprong, getest moeten worden. Deze eis geldt zowel voor import in de EU als voor het in het verkeer brengen in de EU. Er is namelijk onzekerheid over de aanwezigheid van het virus in verschillende landen. Het virus is mogelijk breder verspreid dan bekend is, stelt TuinbouwAlert.

Ook worden de testmethode en bemonstering geharmoniseerd. Niet alle testmethodes zijn nog toegestaan, zoals de Elisa-methode. Deze is niet onderscheidend genoeg.

Verder moeten EU-lidstaten ten minste 20% van alle importzendingen zaden en jonge planten van tomaat en Capsicum sp. bemonsteren.

Voldeed Nederland al aan de nieuwe zaadinspectie-eisen?

TuinbouwAlert: Voor zaden zijn de eisen nu anders dan voorheen. Nieuw is dat alle zaden afkomstig moeten zijn van een officieel geïnspecteerde productielocatie en moeten zijn getoetst. Onder de vorige noodmaatregel werd ook toegestaan dat ze uit een ToBRFV-vrij land of gebied kwamen. Nieuw is ook dat de EU een specifieke toets (PCR) voorschrijft. Voorheen werden de zaden eveneens door de bedrijven getoetst, maar werden ook andere testmethoden gebruikt. Verder is het verplicht natesten bij import door de EU-lidstaten (ten minste 20% van de importzendingen) een nieuw element. Tot nu toe werd dit door de lidstaten alleen voor monitoring gedaan en steekproefsgewijs.”

Hoe belangrijk is het vrijstellen van paprika met resistentie?

TuinbouwAlert: “Wereldwijd zijn geen gevallen bekend van het doorbreken van resistenties bij resistente paprika. Daarom is het logisch dit zo op te nemen. Dit voorkomt dat overbodige fytosanitaire waarborgen worden gevraagd voor zaden die resistent zijn tegen dit virus en dat een nog groter beslag wordt gelegd op de testfaciliteiten en testcapaciteit wereldwijd.”

Wat zijn de extra maatregelen bij plantenkwekers waarover gesproken wordt?

TuinbouwAlert: “Voor jonge planten staat nu expliciet benoemd dat de partijen gescheiden moeten zijn van andere planten, onder meer door passende hygiënemaatregelen. De huidige werkwijze op Nederlandse opkweekbedrijven voldoet hieraan.”

Wat is de relatie tussen Covid en het tekort aan PCR-kits om moluculair te toetsen op ToBRFV?

TuinbouwAlert: “Covid en ToBRFV zijn beiden virussen, de een humaan en de ander is een plantenvirus. Voor de detectie van virussen wordt gebruikgemaakt van moleculaire technieken die genetisch materiaal kunnen aantonen, zoals een PCR-test. Voor het uitvoeren van deze tests in laboratoria wordt gebruikgemaakt van zogeheten kits; een toolkit die de basis ingrediënten bevat voor het uitvoeren van een PCR-test. Daar is momenteel wereldwijd een grote vraag naar (en krapte op de markt) vanwege de grote aantallen Covid-tests die uitgevoerd worden.”

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer