Doorgaan naar artikel

Dit zijn de beregeningsverboden in 2019

Foto: Hans Prinsen

Foto: Hans Prinsen

Vanwege de droogte zetten een aantal waterschappen gedeeltelijk een stop op het onttrekken van oppervlaktewater voor beregening. Een overzicht.

Deze waterschappen verbieden in (een deel van) hun werkgebied beregenen met water uit sloten, vaarten en kanalen.

 

 

Waterschapskaart van Nederland. - Beeld: Unie van Waterschappen

Waterschapskaart van Nederland. – Beeld: Unie van Waterschappen

Grondwater

Het slaan van een nieuwe grondwaterput is aan regels gebonden.

Vanwege het dreigen van onherstelbare schade mag beregenen met grondwater niet meer rondom kwetsbare natuurgebieden in Rijn en IJssel: rondom 200 meter van het Stelkampsveld en De Zumpe.

Beheer
WP Admin