Doorgaan naar artikel

Distributie Exirel tegen suzuki-fruitvlieg

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

Sinds 7 mei is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor de gecontroleerde distributie van Exirel. NFO verwacht op korte termijn dat de vrijstelling van dit middel tegen de suzuki-fruitvlieg wordt gepubliceerd.

Elke teler met kersen, pruimen, blauwe bessen of druiven kan sinds 7 mei bij zijn eigen gewasbeschermingsmiddelenleverancier Exirel bestellen. Het middel maakt onderdeel uit van de aanpak van suzuki-fruitvlieg. De leverancier zet de procedure in gang en kan, na goedkeuring door NFO, Exirel leveren. De aanvraag van de vrijstelling kost geld en inzet van NFO, zegt NFO op haar website.

Geen extra kosten voor leden

Om de kosten te dekken, moeten fruittelers die geen lid van NFO zijn betalen voor de afhandeling. Telers die wel lid zijn hoeven dat niet, omdat zij al contributie betalen voor hun lidmaatschap. NFO en middeleigenaar FMC hebben afgesproken dat telers die geen NFO-lid zijn per bestelde liter Exirel € 35 betalen aan NFO, met een minimum van € 100 en een maximum van € 500.

Gecombineerde aanpak

NFO heeft in 2019 spuitdriftonderzoek laten uitvoeren met suzuki-fruitvlieggaas. Op basis van dit onderzoek zijn de strikte spuitdriftreducerende maatregelen aangevuld. Bij Exirel is, afhankelijk van teeltvrije zone, een driftreductie van 97,5% tot 99% nodig. Door dit onderzoek is het dit jaar mogelijk dat Exirel gecombineerd met suzuki-fruitvlieggaas en regenkappen toegepast mag worden met een spuittechniek die valt in de DRT klasse 90.

Tijdelijke toelating Tracer

Tracer heeft een tijdelijke toelating gekregen ter bestrijding van suzuki-fruitvlieg. De tijdelijke toelating geldt voor de onbedekte teelt van kers tot 15 augustus 2020. In de onbedekte teelt van druif geldt de toelating vanaf 15 juli tot 30 oktober 2020. De toelating in de bedekte teelt van braam loopt van 1 augustus tot 28 november 2020.

Beheer
WP Admin