Discussie over overschrijdingen middelen in water

07-02-2018 | Laatste update op 04-08 | |
fosfaat moeras portrtet
fosfaat moeras portrtet

De manier waarop normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater worden berekend en vastgelegd in de Bestrijdingsmiddelenatlas, wijkt af van de manier waarop dat is voorgeschreven.

Het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden (CML) geeft in een toelichting op de berekeningen toe ‘een iets afwijkende werkwijze en berekening’ te gebruiken dan in het protocol (Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen van de overheid) is omschreven. CML schrijft dat op de website van de bestrijdingsmiddelenatlas.

Normoverschrijdingen

Een prijswinnende applicatie op basis van openbare gegevens laat verschillen zien tussen de normoverschrijdingen in de Bestrijdingsmiddelenatlas en waarden die zijn berekend op basis van de methode die is voorgeschreven op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Imidacloprid en pirimifosmethyl

De verschillen zijn onder andere zichtbaar bij het insecticide imidacloprid en de grondontsmetter pirimifosmethyl.

De geconstateerde verschillen zijn onderdeel van een discussie tussen een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Rik) en diens werkgever. De medewerker heeft bij wijze van hobby een eigen applicatie gebouwd op basis van openbaar beschikbare gegevens.

Hij maakt op zijn website inzichtelijk op welke plaatsen onderzoek is gedaan naar gehalten bestrijdingsmiddelen en of er sprake is van overschrijding van de normen. De applicatie won in 2016 een prijs van de Open State Foundation, die samen met het minister van Infrastructuur en Milieu en de provincie Zuid-Holland de competitie Hacking for Sustainablility organiseerde.

De prijswinnende applicatie is vergelijkbaar met de bestrijdingsmiddelenatlas van het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden (CML).

‘Overschrijdingen in oppervlaktewater zijn soms minder dan volgens de bestrijdingsmiddelenatlas’

De medewerker van het hoogheemraadschap laat op zijn website zien dat in een aanmerkelijk aantal gevallen de normoverschrijdingen voor bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater minder zijn dan volgens de bestrijdingmiddelenatlas. De verklaring voor dat verschil zit hem in de manier waarop de beschikbare gegevens zijn ‘bewerkt’.

De medewerker, die alleen bij zijn voornaam Rik wil worden genoemd, meent dat hij de juiste bewerkingsmethode heeft gebruikt, zoals die wordt voorgeschreven in de 135 pagina’s tellende Richtlijn KRW Monitoring Oppervlaktewater en Protocol Toetsen & Beoordelen van de overheid. Zijn advocaat zegt dat ook nergens is gesteld dat de door Rik gebruikte methode onjuist is.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer