Directeur Bionext: ‘biologisch verhaal nog beter uitdragen’

07-12-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Michaël Wilde :  Bionext ontving al giften, maar niet op structurele basis. We maken ook gebruik van bepaalde fondsen, zoals Stichting Doen.  Foto: Herbert Wiggerman
Michaël Wilde : Bionext ontving al giften, maar niet op structurele basis. We maken ook gebruik van bepaalde fondsen, zoals Stichting Doen. Foto: Herbert Wiggerman

Bionext zoekt naar extra inkomsten om de belangen van de biologische sector in een snel veranderende omgeving zo goed mogelijk te behartigen.

Bionext is gestart met donatieplatform #steunbio. Daarmee wil de ketenorganisatie een financieel platform bieden voor mensen die groei van de biologische landbouw en voeding willen stimuleren. Volgens Michaël Wilde, directeur Bionext, kan meer financiële armslag helpen het biologische verhaal nog beter uit te dragen.

Waarom is Bionext gestart met een donatieplatform?

“Wat we zien is dat onze inkomsten momenteel onvoldoende zijn om al onze ambities te realiseren. Onze inkomsten bestaan uit lidmaatschapsgelden en bijdragen voor projecten die wij in opdracht van derden draaien. Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan projecten voor overheden. Wat we met deze inkomsten kunnen doen, is nogal strak omkaderd. Er komt momenteel nogal veel op ons af dat buiten deze kaders valt. Denk aan zaken rond Farm to Fork en de nieuwe bio-verordening. Meer financiële armslag zou helpen de belangen van onze achterban in deze dossiers nog beter te behartigen.”

Michaël Wilde : “Bionext ontving al giften, maar niet op structurele basis. We maken ook gebruik van bepaalde fondsen, zoals Stichting Doen.” Foto: Herbert Wiggerman

Michaël Wilde : “Bionext ontving al giften, maar niet op structurele basis. We maken ook gebruik van bepaalde fondsen, zoals Stichting Doen.” Foto: Herbert Wiggerman

Coöperatie Bionext wist afgelopen jaar uit de rode cijfers te blijven, maar stichting Bionext realiseerde een klein verlies. Zijn er financiële zorgen?

“Nee, dat is ook niet de reden waarom we deze stap zetten. Sterker, de verwachting is dat in Den Haag meer gelden vrij gaan komen om biologisch te stimuleren. Biologisch staat immers goed in de picture en draagt bij aan een betere wereld Daarom is het wat ons betreft ook logisch dat mensen ons kunnen steunen om biologisch verder te laten groeien. Daarbij willen we niet te afhankelijk worden van subsidies alleen. Subsidies kunnen immers ook weer een keer stoppen.”

Bionext is recent opgesplitst in een coöperatie en een stichting. Had dit te maken met het verkrijgen van een Anbi-status (Algemeen nut beogende instelling) en bijbehorende belastingvoordelen?

“Nee, dat was om organisatorische redenen. We hebben te maken met een enorme achterban waardoor het nemen van een beslissing soms veel tijd vergde. Nu de belangenbehartiging onder de coöperatie is geschoven, kunnen we sneller schakelen. We zijn een slagvaardigere organisatie geworden. We beschikten trouwens ook voor de splitsing al over een Anbi-status.”

Bionext ontving al giften?

“Ja, maar niet op structurele basis. We proberen trouwens niet alleen door giften onze financiële basis te versterken. We maken ook gebruik van bepaalde fondsen, zoals Stichting Doen. Een sterke financiële basis maakt ons minder kwetsbaar en dat helpt weer bij het neerzetten van een sterke belangenbehartiging.”

Wat gaat Bionext met eventuele donaties doen?

“Donaties willen we inzetten om het biologisch verhaal nog beter uit te dragen. Vooral communicatie dus. Goed voorbeeld zijn de Greenpapers waarin we antwoord geven op veelgestelde vragen over biologische landbouw en voeding. Het is dus niet zo dat we dusdanig hoge inkomsten verwachten dat we direct een tv-campagne kunnen lanceren. Dat is ook niet het doel. Het belangrijkste is dat mensen die ons een warm hart toedragen en ons graag financieel willen steunen, daar nu een goede mogelijkheid toe hebben. We zullen jaarlijks terugkoppelen hoe we deze giften hebben besteed.”

Willem Veldman
Jan Willem Veldman redacteur Food&Agribusiness


Beheer