Dinteloordse telers zuiveren spuiwater collectief

04-05-2015 | Laatste update op 13-09 | |
Dinteloordse telers zuiveren spuiwater collectief

In glastuinbouwgebied Nieuw Prinsenland is officieel een spuiwaterzuivering in gebruik genomen, die gewasbeschermingsmiddelen in de spuistroom afbreekt.

De huidige zuiveringsinstallatie kan modulair uitgebreid worden als er zich meer telers in het gebied gaan vestigen. Een bufferbassin zorgt dat de installatie de spuistroom kan verwerken zonder dat er onnodige zuiveringscapaciteit nodig is. Er is inmiddels al enkele weken proefgedraaid met de installatie.

Naast de collectieve voorziening voor het spuiwater is er ook al een collectieve gietwaterfabriek, die goed gietwater maakt van proceswater uit de nabijgelegen suikerfabriek.

Visser
Peter Visser Redacteur
Meer over


Beheer