Dijksma: omslag kwantiteit naar kwaliteit al gaande

19-10-2015 | Laatste update op 09-11 | |
Dijksma: omslag kwantiteit naar kwaliteit al gaande

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) vindt dat ze al voldoende doet om een omslag van bulk- naar kwaliteitsproductie te helpen bewerkstelligen.

De PvdA-politica vindt dat ze met staand beleid al invulling geeft aan een motie van SP-Kamerlid Eric Smaling die onlangs door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Motie

Ze ziet de motie als ondersteuning van beleid, en gaat dus niet vanwege die motie nieuw beleid bedenken. Dijksma noemt vooral een serie maatregelen die het kabinet neemt om te komen tot duurzame productie. Kennelijk is dat een vorm van kwaliteit waarop meer wordt ingezet dan zaken als smaak of uiterlijk van voedsel, die meer voor rekening van het bedrijfsleven zelf zijn.

Koploperbedrijven

Dijksma noemt bijvoorbeeld beleid voor het terugdringen van antibioticagebruik in de veehouderij, de aanpak van een overschot aan mest en het stimuleren van ‘koploperbedrijven’ via fiscale regelingen en de Garantstellingsregeling Landbouw Plus. Dijksma zegt dat de omslag van kwantiteit naar kwaliteit ook zichtbaar is in de groei van het aandeel producten met het Beter Leven Kenmerk en andere volgens haar onderscheidende marktconcepten.

Cees Bron
Jan Cees Bron redacteur ondernemen
Meer over


Beheer