Doorgaan naar artikel

Dijksma komt met beleid voor tuinbouw

Image

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft haar tuinbouwvisie afgerond. Die wordt over twee weken voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Er is lang uitgekeken naar de tuinbouwvisie. In die visie geeft Dijksma een beeld van de toekomst van de tuinbouw, de uitdagingen waar de sector voor staat en de verschillende instrumenten die voor de Nederlandse tuinbouw worden ingezet.

De rendementen in de sector, met name in de glastuinbouw, staan al enkele jaren sterk onder druk. Ongeveer een derde van de glastuinbouwbedrijven heeft ernstige liquiditeitsproblemen door de bredere financieel economische crisis. Daarnaast liggen er voor de tuinbouwsector een aantal stevige opgaven, zoals verdere verduurzaming, komen tot sectorbrede sluitende tracking en tracing systemen, en internationale sectorbranding zoals in de Topsectorvisie Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn aangegeven.

De visie gaat verder in op de problemen bij herstructurering, zoals is gevraagd in moties van voormalige landbouwwoordvoerders van PVV en CDA De Mos en Koopmans. Om de huidige stagnatie in de herstructurering van clustergebieden te doorbreken acht de staatssecretaris het noodzakelijk om tot nieuwe instrumenten te komen. Dat is al opgepakt met LTO, banken, en regionale overheden. In het project modernisering teeltareaal zijn al nieuwe instrumenten ontwikkeld.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin