Dijksma grijpt in bij groentehandel

20-12-2013 | Laatste update op 12-09 | |
Dijksma grijpt in bij groentehandel

Staatssecretaris Sharon Dijksma wil een einde maken aan de sluiproute die veel handelaren gebruiken om Nederlandse fytosanitaire inspecties te ontwijken voor export naar derde landen.

Volgens Dijksma laten steeds meer handelaren elders in de EU producten voorzien van een fytosanitair exportcertificaat, terwijl de producten mogelijk niet voldoen aan de derde landen eisen. Ook komt het voor dat handelaren het Nederlandse fytosanitair certificaat vervalsen. Dit schaadt de reputatie van Nederland als producent van hoogwaardige producten, stelt Dijksma in een plan van aanpak voor de NVWA.Dijksma heeft haar inzet tegen deze sluiproute bekend gemaakt. Ze wil inspecteurs inzetten in een interventieteam die ladingen moeten gaan controleren op papieren. Ook wil Dijksma het verplicht maken dat exporteurs Nederlandse inspecties ondergaan, zodat aan eisen van derde landen beter voldaan kan worden. Dijksma wil het zelfs strafbaar maken in Europees verband om buiten Nederland een fytosanitair certificaat te halen.Verder is extra inzet nodig op het terrein van analyses van vondsten van Q-organismen, en technisch overleg met derde landen om te kunnen blijven voldoen aan toenemende exportmogelijkheden. Ten aanzien van het gebruik van illegale gewasbeschermingsmiddelen, alsmede de illegale import zal de opsporing en het toezicht worden versterkt op basis van de risico-analyse.

Author
Meer over


Beheer