Digitaliseringsagenda sector met impact indoorteelt

15-02-2021 | Laatste update op 01-08 | |
Steeds vaker sensoren in de kas. Fotografie / Foto : Fred Libochant/Roel Dijkstra
Steeds vaker sensoren in de kas. Fotografie / Foto : Fred Libochant/Roel Dijkstra

Greenport West-Holland mikt op samenwerkingsverbanden voor indoorteelt en digitalisering.

Het nieuwe Innovatiepact Greenport West-Holland zal een stevige impact krijgen op indoorteelt, verwacht gemeente Westland waar bedrijven uit dat cluster zitten.

Belangrijkste partijen

De gemeente Westland is één van de belangrijkste partijen in dat Greenport West-Holland. Een nieuw innovatiepact (2) kent – behalve een breed aantal thema’s – een belangrijke digitaliseringsagenda, schrijft de gemeente. “Het nieuwe Innovatiepact werkt aan de realisatie van een digitaliseringsagenda met onderwerpen als autonome kas, robotisering, big data, sensoren en kunstmatige intelligentie, met een stevige impact op indoor teelt.” Een eerste versie wordt binnenkort opgeleverd.

Belangrijk voor bedrijven

De digitaliseringsagenda is belangrijk voor bedrijven in de gemeente Westland, waardoor Westland haar wethouder Albert Abee en een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven naar voren schuift als ambassadeur voor het thema. Een belangrijke rol hierin speelt het Greenport Horti Campus in Naaldwijk, vindt Westland.

Professionaliseren in community

Het tuinbouwcluster komt met een digitaliseringsagenda, maar gaat ook de ‘sector indoorfarming professionaliseren’ door bedrijven te laten samenwerken en de ontwikkeling zo financieel geborgd is voor de komende jaren. Zo moet er een hechte community komen met een karakter als een autoriteit voor de indoorfarming-sector. Vanuit de teeltpraktijk wordt nog weinig in deze ontwikkeling geïnvesteerd.

Uit de digitaliseringsagenda blijkt verder dat consortia voor robotisering, autonoom telen en nieuwe veredelingstechnieken de digitale ontwikkeling verder kunnen helpen.

Hoe verandert het sector?

Op gebied van digitalisering onderkent het cluster drie niveaus. Nu wordt op het tweede niveau gewerkt aan zaken als robotisering en autonoom. Daarmee staat de sector vlak voor een doorbraak. De transformatie (het derde niveau) is hoe de sector hiermee zelf op den duur verandert. Die visie is niet duidelijk op dit moment. Wordt het volledig geautomatiseerd telen (unmanned growing)? Het innovatiepact mikt voorlopig op het opslaan van de groene data en opleiden van mensen en het omzetten van data in verkoopbare kennis.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer