Doorgaan naar artikel

Digitalisering groeit

Het lijkt eindelijk voorjaar te worden! Ten opzichte van de voorgaande jaren moesten we het in de eerste maanden doen met gemiddeld 15-20% minder buitenlicht. Vanzelfsprekend heeft dat gevolgen voor de teelt; niet alleen de onbelichte teelten.

Naast teelttechnische uitdagingen rondom sturing van klimaat en irrigatie heeft dit ook gevolgen voor de teeltplanning en teeltstrategie. In combinatie met andere plantdata en veelal lagere energie-input maakt dit dat de teelt van tomaat, paprika en komkommer anders verloopt dan voorgaande jaren.

Delphy Digital

Delphy Digital beantwoordt aan de behoefte aan duidelijkheid en inzicht rondom teeltplanning en teeltstrategie. Een programma als QMS Tomaat geeft dit inzicht en stelt door middel van groeimodellen de teler gedurende de teelt in staat om te anticiperen op deze veranderingen.

Het geïntegreerd testen van sensoren en het uitwisselen van kennis wordt de standaard

Sensoren en sensornetwerken

Naast interesse in data rondom teeltplanning en teeltstrategie, zie ik toenemende interesse in het gebruik van sensoren en sensornetwerken om de teelt verder te optimaliseren. Voorheen was dit vooral een-op-een tussen de sensorleverancier en de teler, maar nu zie ik dat het geïntegreerd testen van sensoren en het uitwisselen van kennis de standaard wordt. In projecten als Data-driven Tomato Cultivation en Data-driven Cucumber wordt een netwerk van sensoren getest in de praktijk, in samenwerking tussen toeleveranciers en telers. Naast nieuwe teeltinzichten geeft dit ons als Delphy Digital weer input om de teeltapplicaties verder te ontwikkelen.

En voor nu, laten we hopen op een mooi voorjaar. Meestal valt het qua licht dan toch ook wel weer mee, toch?

Share this

Afbeelding
Akshay van Klaveren

International Consultant Horticulture bij Delphy

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin