Digitale beelden voor optimale wortelsnoei perenbomen

11-04-2018 | Laatste update op 08-06 | |
Foto: Delphy
Foto: Delphy

Door aan de hand van digitale beelden bij perenbomen variabele wortelsnoei toe te passen, ontstaat een egaler gewas en daardoor mogelijk een hogere productie. Dat is de eerste indruk van een praktijkproef bij Fruitteeltbedrijf Rijk in samenwerking met Bert Rijk (Dronewerkers) en Delphy.

Fruitteeltbedrijf Rijk, Bert Rijk (Dronewerkers) en Delphy werken in 2018 gezamenlijk aan de toepassing van digitale beelden in combinatie met het optimaliseren van de wortelsnoei. Door het digitaal in beeld brengen van de biomassa per boom en de hoogte van de bomen wordt informatie verkregen waarmee de wortelsnoei op maat per boom kan worden gerealiseerd.

Foto: Delphy

Foto: Delphy

Correlatie hand en digitaal

In 2016 is fruitteeltbedrijf Rijk gestart met het invliegen van een perceel peren. Hierbij is gericht gekeken naar het uiteindelijke doel, variabel wortelsnoeien. De door Dronewerkers geleverde digitale beelden uit 2017 zijn door Delphy in de praktijk handmatig ‘nagemeten’. Hieruit bleek een duidelijke correlatie tussen de handmatige en digitale metingen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Wortelsnoei

De digitale gegevens brengen de ongelijkheid in de rij goed in beeld en op basis daarvan is het mogelijk het wortelsnoeien op maat uit te voeren, voor een zo gelijk mogelijk gewas. Dat zou kunnen leiden tot hogere producties.

Testen op meerdere locaties

In 2018 werken de betrokken partners verder aan een verdiepingsslag bij het toepassen van deze nieuwe techniek. Er zullen testen met een aangepaste wortelsnijder met gps worden uitgevoerd. Deze nieuwe mogelijkheden zullen worden gecombineerd met diverse metingen op fruitteeltbedrijven door heel Nederland om meer inzicht te krijgen in de effecten van het ‘variëren’ van het snijden van de wortels. Grondsoort en eventueel aanwezige storende lagen en grondwaterstanden zijn hierbij ook van invloed.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer