Doorgaan naar artikel

‘Diffuse coating anders dan scherm’

Afbeelding

Voor de derde teelt bij De Springplank in Dongen is opnieuw gekozen voor het ras Bonaire, in verband met een virusaantasting eerder in het teeltseizoen.

Symptomen van aanwezig virus in de planten zijn wel waar te nemen, maar blijven door de bontvirusresistentie beperkt. Het gewas van de Bonaire kan wel wat zwakker staan. Aad van der Helm: “Met dat warme weer zag je hem toch wel makkelijker slap gaan.”

Voor de rest is het redelijk rustig met ziektes en plagen. Met het warme en nog niet vochtige weer hebben schimmelziektes nog weinig kans gekregen. Geen Mycosphaerella en slechts een paar stipjes meeldauw. Bij de plagen blijft alleen wittevlieg de nodige aandacht vragen, en is af en toe een plaatselijke correctie nodig.

Krijt

Er is geplant op 10 en 19 juli. Eén van de twee kassen is gekrijt. Nadat het krijt gedurende zo’n tien dagen zijn nut had bewezen, en de ergste warmte buiten de kas had gehouden, was het er door regen afgesleten. Ook het schermdoek kon bij felle instraling dicht. Het gewas stat er nu lekker te groeien.

Diffuse coating

Op het dek van de andere kas, waar geen instraling weggeschermd kon worden omdat er alleen nog maar een verduisteringsdoek voor de belichting aanwezig was, werd een diffuse coating met ReduFuse aangebracht tegen felle zon-instraling. De ervaring met dat alternatief voor schermen pakte echter niet zo positief uit. “Door de openstaande luchtramen viel nog veel licht binnen, waardoor we daar extra veel brandkoppen hadden. Ook stond het gewas minder actief en bleven de kopjes van de plant hartstikke dun. Het was een moeizame teelt, waarbij planten makkelijk slap gingen. Een diffuse coating is dus voor ons niet de oplossing. We gaan toch een tweede scherm in die kas maken.”

Er wordt nu vrij koel geteeld. De klimaatsturing is geheel gericht op herstel van het gewas. In de andere kas wordt een nachttemperatuur van 19 graden Celsius aangehouden en een dagtemperatuur van 21 graden. Met de watergift wordt al een beetje rekening gehouden met de korter wordende dagen.

Laatste gewaswerk

De kwaliteit van de geoogste komkommers is goed. Ongeveer 60 tot 65 procent zijn 40-ers, de rest 35-ers. Bij het gewaswerk wordt nog aandacht besteed aan het omlaag halen van subrankjes en aan het eruit halen van een blaadje om het gewas open te houden. Dat gebeurt nog een paar keer tot half september, waarna het gewas zoveel mogelijk met rust gelaten zal worden tot het einde van de teelt.

Beheer
WP Admin