Deze robots en ploegen rijden binnenkort over het land

17-12-2018 | |
De Zwitserse Ecorobotix rijdt over een afgemeten demoperceel en de 2 eraan hangende robotarmen lijken op handen die onkruid wieden.
De Zwitserse Ecorobotix rijdt over een afgemeten demoperceel en de 2 eraan hangende robotarmen lijken op handen die onkruid wieden.

Nieuwe manieren van ploegen en robots die autonoom over percelen rijden. Deze technieken komen eraan.

➤ Ovlac onland ecoploeg
➤ Symmetrische voorloze ploeg
➤ Ecorobotix
➤ Husky Clearpath robotics
➤ Greenbot

➤ Ploeg met vorendrukkers

De Ovlac onland ecoploeg van importeur Koeckhoven.net Agricultural Machinery uit Ursem is op verzoek van een van de gebruikers – Compliment in Uden – doorontwikkeld.

De ploeg die tussen 5 en 35 centimeter kan gaan waarbij de trekker er midden voor de ploeg staat, is nu voorzien van ‘vorendrukkers’. Over de breedte van de ploeg zijn aan 3 verstelbare scharnierbare bevestigingsarmen 24 rvs-gelagerde aandrukwielen gemonteerd van 56 centimeter doorsnede. Die lopen parallel aan de rijrichting en drukken de grond na de ploegbewerking aan voor een goede aansluiting met de ondergrond.

Lees verder onder de foto’s en video‘s

De Ovlac onland ecoploeg is doorontwikkeld met 'vorendrukkers' en ondergronders. Op de Biologische Velddag in Lelystad in juni 2018 was deze ploeg en andere nieuwe technieken te zien. - Foto's: Stan Verstegen

De Ovlac onland ecoploeg is doorontwikkeld met ‘vorendrukkers’ en ondergronders. Op de Biologische Velddag in Lelystad in juni 2018 was deze ploeg en andere nieuwe technieken te zien. – Foto’s: Stan Verstegen

Ook zijn er onder de ploegscharen ondergronders gemonteerd die verstelbaar zijn tot 50 centimeter diepte om een eventuele ‘trekkerzool’, zoals Frans Koeckhoven dat omschrijft, annex ploegzool te kunnen breken.

 

➤ Symmetrische voorloze ploeg

Steverink Techniek heeft het op de Biobeurs in Zwolle gepresenteerde idee van een symmetrische voorloze ploeg omgezet in een prototype. De 3 meter breed werkende ploeg werkt binnen vaste rijpaden zonder dat een eindvoor overblijft.

Aan de voorkant van de ploeg zit een brede beitel ter breedte van 2 voren die circa 15 centimeter van de grond afschraapt. Via een opvoerband gaat deze grond omhoog en aan het einde van die band wordt de grond over twee banden verdeeld. Deze banden lopen schuin naar links en rechts weg en daarboven hangen draaiende schijven die de toplaag met (eventuele) stoppelresten naar de buitenkant van de banden verplaatsen.

Lees meer over de symmetrisch werkende voorloze ploeg die te zien was op de Velddag

Zo komt de toplaag onderin de buitenste 2 voren te liggen. Die wordt vervolgens door de 2 buitenste scharen afgedekt met omgeploegde grond. De 2 binnenste scharen werken de grond in de baan die door de beitel is bewerkt.

De ploeg heeft 2 keer 3 scharen – 3 links en 3 rechts – en bewerkt in combinatie met de beitel evenveel grond als een acht-scharen ploeg.

Steverink Techniek heeft een prototype van een symmetrische voorloze ploeg die even breed werkt als een 8-scharige ploeg.

Steverink Techniek heeft een prototype van een symmetrische voorloze ploeg die even breed werkt als een 8-scharige ploeg.

De voorloze ploeg is met een gewicht van 1.200 kilo aanmerkelijk lichter dan een 8-scharige ecoploeg. Steverink zegt dat een 80 pK trekker volstaat. Als richtprijs denkt ontwikkelaar Wim Steverink aan een vergelijkbare prijs als een 8-scharen ploeg.

Robots in aantocht

Binnen het project Smaragd (Slimme Mechanisatie Automatisering Robotisering voor een Akkerbouw met Groei en Duurzaamheid) gaat de aandacht uit naar vermindering van de bodemverdichting door lichtere mechanisatie en uitsluitend te rijden op vaste rijpaden. Om dit economisch mogelijk te maken zijn autonome voertuigen nodig, ofwel lichte robots die zelfstandig werkzaamheden in het veld kunnen uitvoeren.

Een belangrijk aandachtspunt is de beeldherkenning van onkruiden met behulp van camera’s. Daarbij gaat het erom dat de betreffende robot het verschil herkent tussen een cultuurplant en onkruid en in verschillende ontwikkelingsstadia.

De robot werkt op basis van zogenoemde deep learning-technologie. Dit is software die moet worden gevoed met heel veel beelden van plantjes en kan daarna perfect onderscheid maken tussen cultuurplant en onkruid. In de volgende fase kan dat gekoppeld worden aan het uitvoeren van werkzaamheden, bijvoorbeeld het doodspuiten van het onkruidplantje.

➤ Ecorobotix kan onkruid wieden

Als je de Zwitserse Ecorobotix over een demoperceel ziet rijden en je de 2 eraan hangende robotarmen als soort van handen ziet bewegen, begint het er al erg veel op te lijken.

Deze robot is met een app op de telefoon te bedienen. Je zet hem in een hoek en geeft aan hoever hij naar links en naar voren mag rijden. Als je hem ‘loslaat’, werkt hij systematisch de aangegeven oppervlakte af. Tenminste, als het perfect werkt en dat was op de demo nog niet het geval, maar dat is een kwestie van tijd.

De Zwitserse Ecorobotix rijdt over een afgemeten demoperceel en de 2 eraan hangende robotarmen lijken op handen die onkruid wieden.

De Zwitserse Ecorobotix rijdt over een afgemeten demoperceel en de 2 eraan hangende robotarmen lijken op handen die onkruid wieden.

In de biologische sector zijn dit soort toepassingen vooral gericht op arbeidsbesparing, in de gangbare sector (en ook binnen het project) denkt men naast arbeidsbesparing ook aan vermindering van het middelgebruik door plaats-specifieke spuittoepassingen. De energie komt van twee zonnepanelen die liggend op de robot zijn gemonteerd. De robot bevat ook een oplaadbare accu.

 

➤ Husky spuit heel plaatsspecifiek

Voor dergelijke toepassingen is er ook het prototype van de Clearpath Robotics, ook wel Husky genoemd. Een kleine, smalle robot met een smalle spuitboom daarachter waar flink wat doppen op korte afstand van elkaar zitten om heel plaatsspecifiek te kunnen spuiten.

Ook deze robot wordt binnen het project Smaragd ontwikkeld en als prototype gebruikt voor het ontwikkelen van een perfecte beeldherkenning. De ontwikkelaars verwachten deze robot binnen 2 tot 5 jaar operationeel te hebben.

➤ Greenbot fungeert als kleine trekker

Een andere robot is de Greenbot. Deze robot rijdt ook autonoom over een perceel en fungeert als kleine trekker. Achter de robot kunnen bijvoorbeeld grondbewerkingsmachine worden gehangen als een wied-eg of een schoffelmachine. Vanwege het lichte gewicht is er veel minder sprake van ondergrondse verdichtingen dan bij een bewerking met een trekker. Wel is het vermogen natuurlijk beperkt, zodat vooral aan oppervlakkige grondbewerkingen gedacht moet worden onder ideale omstandigheden.

De Greenbot rijdt autonoom over een perceel en fungeert daarbij als kleine trekker.

De Greenbot rijdt autonoom over een perceel en fungeert daarbij als kleine trekker.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer