Doorgaan naar artikel

Delphy opent nieuw onderzoekcentrum voor zachtfruit

Foto's: Joost Stallen

Foto's: Joost Stallen

Het nieuwe Delphy Innovative Soft Fruit Centre (ISFC) in Horst trapt direct af met proeven voor aardbei en framboos. De officiële opening van het onderzoekcentrum is op donderdag 1 juli.

Aan het kantoorgedeelte moet nog wel gewerkt, maar het teeltgedeelte is al wel operationeel. Dat neemt niet weg dat er hier en daar nog wat zaken moeten worden afgewerkt. Door de coronaperikelen en door materiaalschaarste liep de aanlevering van voor de kas en teeltinrichting benodigde spullen regelmatig vertraging op. Gelukkig mondde dat niet uit in grote achterstanden. De toelichting komt van Bart Jongenelen, verantwoordelijk voor de operationele gang van zaken op het ISFC.

 • De kas heeft zes afdelingen van 600, 300 en 200 vierkante meter. De poothoogte is 6 meter, met tralies van 8 of 12 meter breed. - Foto's: Joost Stallen

  De kas heeft zes afdelingen van 600, 300 en 200 vierkante meter. De poothoogte is 6 meter, met tralies van 8 of 12 meter breed. – Foto’s: Joost Stallen

 • Eventueel kunnen kun alle afdelingen tegelijk worden ingezet voor bijvoorbeeld belichtingsonderzoek en/of bemestingstrategieën. De technische inrichting is daarop aangepast.

  Eventueel kunnen kun alle afdelingen tegelijk worden ingezet voor bijvoorbeeld belichtingsonderzoek en/of bemestingstrategieën. De technische inrichting is daarop aangepast.

‘Innovatiepartners zijn belangrijk’

Jongenelen is ook betrokken bij de oprichting van de ‘club van innovatiepartners’ van het onderzoekscentrum. De hierbij aangesloten bedrijven dragen bij aan het collectief onderzoek in zachtfruit op het ISFC. Dit heeft primair betrekking op projecten waarvoor via andere kanalen geen financiën of middelen vrij gemaakt kunnen worden, maar die wel nodig zijn om de huidige kennisvoorsprong te behouden die Nederland internationaal nog steeds heeft, benadrukt Jongenelen. Huidige innovatiepartners zijn de bedrijven Beekenkamp, Jiffy, BVB, Bato, Biobest, Mertens, Koppert Biological Systems, Fruitmasters en Haifa.

Delphy heeft een brochure gemaakt waarin uiteen wordt gezet wat het belang is van innovatiepartners en wat het bedrijven kan bieden die zich als innovatiebedrijf willen aansluiten.

Delphy heeft een brochure gemaakt waarin uiteen wordt gezet wat het belang is van innovatiepartners en wat het bedrijven kan bieden die zich als innovatiebedrijf willen aansluiten.

Vergelijking onder glas

Van de in totaal zes afdelingen in de kas, zijn er nu twee bezet. In één afdeling liggen de rassen Falco, Malling Vitality, Malling Centenary en Elsanta als referentie. De trayplanten zijn tijdens de opkweek op verschillende manieren bemest, met het oog op de optimalisatie van de teelt. In dezelfde afdeling liggen er enkele goten met de planten op steenwol, met een voor dit substraat aangepast voedingsschema. In twee volgende afdelingen liggen productieteelten met het aardbeiras Limalexia en met de bramenrassen Loch Ness en Sweet Royalla (Royakkers, Kinrooi). De teelten dienen vooral om ervaring met de kas op te doen. Voor de bramen is naast Loch Ness specifiek gekozen voor Sweet Royalla. Jongenelen duidt dit ras aan als ‘veelbelovend’ mede doordat de generatieve ontwikkeling makkelijk op gang komt.

 • Het ras Limalexia in een zomerteelt.

  Het ras Limalexia in een zomerteelt.

 • Kasteelten met bramenrassen Loch Ness ( links) en Sweet Royalla (rechts).

  Kasteelten met bramenrassen Loch Ness ( links) en Sweet Royalla (rechts).

 • Jongenelen duidt Sweet Royalla aan als ‘veelbelovend’, mede doordat de generatieve ontwikkeling makkelijk op gang komt. Dat is te zien aan de ontwikkeling van het blad. Is het gewas generatief dan bestaat dit uit 3 in plaats van uit 5 bladschijven.

  Jongenelen duidt Sweet Royalla aan als ‘veelbelovend’, mede doordat de generatieve ontwikkeling makkelijk op gang komt. Dat is te zien aan de ontwikkeling van het blad. Is het gewas generatief dan bestaat dit uit 3 in plaats van uit 5 bladschijven.

Verse doordragers

Komende weken start een proef met de vermeerdering van doordragers met hangend stek. De hieruit voortkomende trayplanten worden eveneens in deze afdeling opgekweekt. Dat moet in januari resulteren in een volwaardige plant, zonder winterrust. “We zien veel mooie dingen van verse doordragers. Het zou mooi zijn als deze aanpak leidt tot een productieverloop zonder inzinkingen en met een hogere productie dan met traditioneel opgekweekte doordragers, aldus Jongenelen.” Het is nog niet duidelijk welke rassen in deze proef worden opgenomen. Volgens Jongenelen past onderzoek als deze doordragerproef uitstekend op het ISFC. “We hebben hier de ruimte om van gebaande paden af te wijken, en om te innoveren. Het is ook een voorbeeld van onderzoek waarvoor we met het genoemde cluster van innovatiepartners zijn gestart. Verder wordt onder andere gewerkt aan de voorbereiding voor een belichte teelt. Jongenelen wil er nog niet te veel over kwijt, behalve dat de aanpak afwijkend zal zijn. “Volgens een concept dat wellicht baanbrekend kan zijn.”

Doordragers op stellingen

Op de stellingen onder Miniair-kappen staat onder andere een voorjaarsteelt met junidragende rassen waaronder Falco, Sonsation, Sonata, Limalexia en Malling Vitality. Ernaast ligt een proef met doordragers als Malling Ace, Malling Champion (East Malling) , Hademar, Bravura, Favori (Flevoberry) en het hybride ras Estevana van ABZ. De meest aansprekende resultaten tot nu toe komen van verse planten en van warm overwinterde minitrayplanten.

In een andere proef liggen verse planten van doordragende rassen. Om inzicht te krijgen in het verloop van de ontwikkeling van de trossen, worden ze op datum gelabeld. Jongenelen: “Bij verse planten valt op dat de trossen zonder onderbreking blijven schuiven. Vooral het ras Favori doet dat erg sterk.”

 • Bij verse doordragers valt op dat de trossen zonder onderbreking blijven schuiven.

  Bij verse doordragers valt op dat de trossen zonder onderbreking blijven schuiven.

 • Om inzicht te krijgen in het verloop van de ontwikkeling van de trossen van de verse doordragers, worden ze op datum gelabeld.

  Om inzicht te krijgen in het verloop van de ontwikkeling van de trossen van de verse doordragers, worden ze op datum gelabeld.

Framboos

Bij framboos liggen er vanaf april opkweekproeven met verschillende bemestingstrategieën, met de rassen Kwanza, Tulameen en Malling Bella. Verder liggen er verschillende rassen in een productieteelt in een demo (Kwanza, Tulameen, Violet, Glenn Ample en Enrosadira). Zowel bij de opkweekproef als in de productieteelt worden aspecten gemonitord als de temperatuur en EC in het substraat, de ontwikkeling van de stengeldikte en het verloop van de sapstroom. Dit dient onder andere om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen vochtaanvoer, vochtbehoefte, en vochtstress.

 • Vooraan de plantopkweek voor framboos met verschillende bemestingstrategieën, op de achtergrond liggen productieteelten.

  Vooraan de plantopkweek voor framboos met verschillende bemestingstrategieën, op de achtergrond liggen productieteelten.

 • Stengeldiktemeting bij framboos.

  Stengeldiktemeting bij framboos.

 • Sapstroommeting bij framboos.

  Sapstroommeting bij framboos.

Beheer
WP Admin