Doorgaan naar artikel

Delphy en Peenplatform informeren teler op peendag

Foto: Petra Vos premium

Foto: Petra Vos

Op de open peendag in Nagele (11 oktober) krijgen telers informatie over rassen, teelttechniek, bemesting en gewasgezondheid. Op de langetermijnplanning staat een gezamenlijke kennisagenda, zoals een peenacademie.

Op het perceel peen, beschikbaar gesteld door akkerbouw- en loonbedrijf Vedelaar in Nagele (Flevoland), prijken bordjes om aan te geven waar proeven eindigen en stoppen. Het is een mooi groen blok met daarbinnen lichte variaties in de stand van het gewas. Dat kan door de bemestingsmethode of spuittechniek komen, maar net zo goed door rasverschillen.

In het mooie groene blok zijn lichte verschillen in gewasstand te zien. Hier is een strook in het midden donkerder en staat het loof ook hoger. Dat kunnen rasverschillen zijn, maar de verschillen kunnen ook door de proeven zijn veroorzaakt. Volgende week lichten de initatiefnemers van de Peendag dit toe. - Fotos: Petra Vos

In het mooie groene blok zijn lichte verschillen in gewasstand te zien. Hier is een strook in het midden donkerder en staat het loof ook hoger. Dat kunnen rasverschillen zijn, maar de verschillen kunnen ook door de proeven zijn veroorzaakt. Volgende week lichten de initatiefnemers van de Peendag dit toe. – Fotos: Petra Vos

De stand van het gewas is goed. Er groeit mooie, grove winterpeen onder het vitale loof. Door de natte omstandigheden is wel overal meeldauw te vinden en alternaria is ook te verwachten. Voor een proefveld is dat eigenlijk heel mooi; als er niets aan de hand is, is er immers minder te testen.

Delphy Quality Carrots en het Peenplatform van v/d Grond (label voor open kennisactiviteiten) organiseren dit jaar, op woensdag 11 oktober, voor het eerst samen de open peendag in Nagele. Voorheen hadden beide organisaties hun eigen open dag, maar dat bleek voor zowel bezoekers als deelnemende bedrijven niet zinvol.

Ulko Stoll, netmentor van v/d Grond, en rechts Johan Wander, projectmanager van Delphy, bekijken de peenproeven op het platform in Nagele. Dit jaar organiseren het Peenplatform van v/d Grond en Delphy Quality Carrots voor het eerst samen de Peendag.

Ulko Stoll, netmentor van v/d Grond, en rechts Johan Wander, projectmanager van Delphy, bekijken de peenproeven op het platform in Nagele. Dit jaar organiseren het Peenplatform van v/d Grond en Delphy Quality Carrots voor het eerst samen de Peendag.

Op 11 oktober zijn de proeven te zien en worden te verwachten uitkomsten openbaar gemaakt. die dag lichten de initiatiefnemers van de peendag ook demonstratieveldjes toe. In veel gevallen moet de bewaarperiode uitwijzen in hoeverre een proef is geslaagd. “Want daar is het uiteindelijk om te doen: het resultaat na bewaring”, stelt Ulko Stoll, netmentor van v/d Grond. “Het hele groeiseizoen, van zaaien tot en met bewaren, werkt een teler toe naar een zo goed mogelijk eindresultaat.” Op het proefveld is te zien dat hiervoor teelttechnisch veel methodes en hulpmiddelen zijn.

Loofsnijproef van Delphy

Visueel interessant is de loofsnijproef van Delphy. Onderzoeker Johan Wander licht wat peenloof op. Daaronder wordt de afgesneden laag zichtbaar. “Het gewas is hierdoor meer open geweest. Hopelijk is het daardoor gezonder gebleven.”

  • De stand van de peen is goed. Onder het vitale loof groeien grove wortelen.

    De stand van de peen is goed. Onder het vitale loof groeien grove wortelen.

  • De loofsnijproef is visueel interessant. Als het goed is, blijft het gewas hierdoor gezonder.

    De loofsnijproef is visueel interessant. Als het goed is, blijft het gewas hierdoor gezonder.

Loof dat op de grond gaat hangen, pakt eerder ziektes op. Een deel van de proef is vroeg gesneden, een deel later en een deel niet. De bewaarperiode zal uitwijzen of een methode succesvol is te noemen. Gezond loof heeft meerdere voordelen; het is een handvat voor de oogst en bij een gezond gewas is minder bijsturing nodig met (chemische) middelen. Gezond loof is dus duurzaam.

Nieuwe wijze van onderzoek

Deze peendag is de uitkomst van een nieuwe manier van onderzoek in de sector, onderstrepen Stoll en Wander. “Waar vroeger geld beschikbaar was van het ministerie en via de productschappen, verschuift de verantwoordelijkheid voor onderzoek dieper de keten in”, legt Stoll uit. “Bedrijven willen investeren, ook om te delen wat ze doen. Daarvoor hebben wij dit platform opgericht: om de energie die er is te bundelen. Telers moeten een vorm zoeken om ook een steentje bij te dragen. Want wie betaalt, bepaalt.”

Dat doen ze deels via Delphy, voegt Wander toe. “Al onze klanten betalen voor onderzoek. Wij bekijken vervolgens in welk gewas dat wordt geïnvesteerd. We zien het zitten om deze samenwerking verder uit te bouwen, bijvoorbeeld in de vorm van een peenacademie. Onderzoek is immers investeren in de toekomst.”

Informatie over open dag Peen

De peendag vindt plaats op woensdag 11 oktober, vanaf 13.00 uur aan de Zuidwesterringweg in Nagele, Flevoland. De organisatie verwacht 100 tot 150 bezoekers. Net als vorig jaar bij Quality Carrots is er een demonstratie van vier spuittechnieken op een proefveld. Op de informatiemarkt staan 15 standhouders en op het veld lichten initiatiefnemers 15 proeven en demo’s toe.

Bekijk meer

Delen

Petra Vos
Petra Vos

redacteur vollegrondsgroenten

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin