Doorgaan naar artikel

Delfland: strenger optreden lozingen glastuinbouw

Waterkwaliteitsmeting Delfland. - Foto: Gerard Boonekamp

Waterkwaliteitsmeting Delfland. - Foto: Gerard Boonekamp

Hoogheemraadschap Delfland wil strenger controleren en handhaven op lozingen in het water vanuit kassen.

Dat is een gevolg van metingen uit 2021 waarin volgens Delfland geen vooruitgang in waterkwaliteit wordt geboekt. Jaarlijks publiceert Hoogheemraadschap Delfland een Waterkwaliteitsrapportage. Dat het schap over 2021 geen vooruitgang ziet, komt deels doordat het op 40 extra stoffen controleert. Ook is een nieuwe methodiek voor bepalen en normeren van giftigheid ingevoerd. Toch wil Delfland hogere boetes en kosten van opsporing bij overtreders neerleggen.

Uitschieters

In het gebied lijken vier metingen met hoge verontreinigingsgehaltes de gemiddeldes voor deze waarden fors te verhogen in het gehele glastuinbouwgebied. Waar de pieken vandaan komen is niet bekend. Het gaat om de stoffen daminozide, het ter discussie staande insecticide sulfoxaflor en propamocarb (fungicide). Daarmee lijken enkele incidenten of lozingen de cijfers te kleuren.

Sector wil collectief zuiveren

De oppervlaktewateren moeten in 2027 voldoen aan de richtlijnen van de overheid. Delfland verwacht dat niet te halen als het nu niet extra stappen zet. Telers zetten die stappen ook. De waterkwaliteit zou sneller verbeteren als plannen voor collectieve zuivering in Westland eerder doorgang zouden vinden. De overheid moet echter een strengere norm voor bromaat instellen. Pas als die bekend is, kan de businesscase voor de ozonzuivering bepaald worden.

Telers die deelnemen aan de collectieve plannen voor waterzuivering in Westland, krijgen tot 2024 uitstel voor de zuiveringsplicht. Wel worden zij geacht het afvalwater zo ‘lang mogelijk vast te houden’ voor het geloosd wordt op het riool. Dat maakt de kans op lekkage naar het oppervlaktewater groter.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin