Doorgaan naar artikel

Delfland scherper op risico’s vanuit kassen

Hoogheemraadschap Delfland gaat de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden verbeteren met een risicogerichte aanpak. De grenzen van de eerder succesvolle gebiedsgerichte aanpak zijn bereikt.

Delfland gaat het toezicht op de kwaliteit van het water aanscherpen in samenwerking met de omgevingsdienst, de gemeenten en de NVWA . Tot 2020 heeft het waterschap met de meeste glastuinbouwbedrijven van Nederland in het kader van de Gebiedsgerichte Aanpak alle bedrijven en gebieden bezocht en zo de waterkwaliteit flink verbetert.

Om lekkages van vervuilingen vanaf tuinbouwbedrijven naar bodem en water preciezer op te sporen en het juiste gebruik van middelen te toetsen, gaat Delfland nu eerder en steviger handhaven, bij met name een zevental veelvoorkomende en te vermijden overtredingen. Het gaat bijvoorbeeld vaker mis bij overstorten van drain of drainagesilo’s. Ook het weglekken van percolaat uit gewasresten op het erf is een bekende bron van vervuiling. Verder zijn filterspoelwater en de afvoer van condenswater kritische punten.

PCR-test voor teelt-DNA

Daarnaast gaat het waterschap gebruik maken van meer opsporing onder andere met e-DNA. Met een qPCR-test kan DNA uit een specifieke teelt worden aangetoond. Op dit moment kan met deze techniek al emissie worden gekoppeld aan een lozing of lekkage vanuit tomaat en paprika. Onderzoek naar een betrouwbare test voor komkommer en de vijf grootste bloementeelten is in een afrondende fase. Dan kan met deze techniek bij circa 90% van het glastuinbouwareaal gemakkelijker worden aangetoond waar de bron van een lekkages wel of niet liggen kan.

Lees verder onder foto

Gebruik van teeltgoten is een van de teeltsystemen met een extra risico op lekkages naar grond- en oppervlaktewater. - Foto: Gerard Boonekamp
Gebruik van teeltgoten is een van de teeltsystemen met een extra risico op lekkages naar grond- en oppervlaktewater. – Foto: Gerard Boonekamp

Oudere glastuinbouwpolders

Deel van de risicogerichte aanpak is verder dat er specifiek wordt gekeken naar een aantal met name wat oudere glastuinbouwgebieden, waar de waterkwaliteit nu het slechtst is. “We gaan beginnen in de Zuidpolder in Delfgauw, in de Boschpolder in Naaldwijk en Oude Campspolder in De Lier. Dit zijn gebieden die allemaal in de beginfase van de gebiedsgerichte aanpak het project hebben doorlopen en waar we dus al een tijd niet meer zijn geweest.”

In de geselecteerde risicogebieden gaan de controleurs van Delfland niet alle bedrijven bezoeken, maar maakt het hoogheemraadschap een risicogerichte afweging. “Zo zullen we ons focussen op teelten waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt waarvan we de werkzame stoffen in ons oppervlaktewater aantreffen.”

Specifieke systemen en momenten

Delfland kijkt overigens in de risicogestuurde aanpak niet alleen maar naar gebieden. Er blijft bijvoorbeeld ook specifieke aandacht voor themagerichte surveillancedagen, zoals de teeltwisselperiode bij de groentebedrijven in de herfst. “Tevens leggen we, samen met omgevingsdiensten, de focus op lekkage-gevoelige teeltsystemen zoals telen op teeltgoten, eb-vloedvloeren en ook uitspoeling van grondgebonden teelt.”

Tot slot staan bedrijven waar wijzigingen hebben plaatsgevonden (nieuwbouw, sloop, nieuwe teelt, nieuwe huurder) extra op de radar, omdat hier de bedrijfssituatie ten opzichte van het laatste bezoek gewijzigd kan zijn.

Het nieuwe beleid wordt uit de doeken gedaan op een informatiebijeenkomst op 21 februari, die Delfland belegt samen met Glastuinbouw Nederland. Telers kunnen zich daarvoor aanmelden bij Delfland.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin