Doorgaan naar artikel

De wet van Newton, maar dan anders

De Federatie Vruchtgroente Organisaties gaat voor een betere verbinding tussen tuinbouw en maatschappij. Daarvoor kwamen zowel EatThis als Stop The Foodfight hun verhaal pitchen. En omdat dat feitelijk een en hetzelfde verhaal is, was het moeilijk kiezen.

Op school leerde ik over de tweede wet van Newton. Die zegt kracht = massa × versnelling. Nu ben ik geen natuurkundige, toch moest ik aan de elementen van deze wet denken toen we eind oktober op uitnodiging van Federatie Vruchtgroente Organisaties (FVO) bijeenkwamen in het World Horti Center.

Die avond stond in het teken van de financiering van twee initiatieven waar verbinding tot de maatschappij centraal staat: EatThis en Stop the Foodfight. Dat laatste is een initiatief, waarin wordt gewerkt aan het schrijven van het nieuwe duurzame voedselverhaal. Geen feitendiscussie, maar een waardengesprek. Geen hokjesgeest, maar naar elkaar luisteren en gezamenlijk kennis inzetten om de wereld van voldoende gezond en duurzaam voedsel te voorzien. Heeft u de film Paved Paradise al gezien? Zo niet, snel doen, een echte aanrader!

Triggeren tot nadenken

EatThis is opgericht om onze sector te verbinden met de maatschappij, om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor voedselproductie. Als mede-oprichter van EatThis willen wij bij Koppert mensen zowel binnen als buiten de sector inspireren en bij elkaar brengen. En ze triggeren om anders na te gaan denken over onze natuur, ons voedsel en onze gezondheid. Het gaat om de dialoog. En meer luisteren naar elkaar.

Beide initiatieven hebben die verbinding tussen onze mooie sector en de maatschappij gemeen. Ieder op een eigen manier, vanuit een eigen invalshoek. Dit bleek des te meer uit de bevlogen pitches van Joris Lohman namens Stop the Foodfight en van Koppert-directeur Peter Maes, voorzitter van EatThis.

Maatschappelijk debat

En juist daarom was het zo mooi dat er op die betreffende avond vanuit FVO een voorstel voor financiering is gepresenteerd aan de aanwezigen om niet voor één van de initiatieven te kiezen. Maar juist een voorstel waarin beide programma’s ondersteund worden om op eigen eigenzinnige en creatieve manier door te kunnen ontwikkelen. Met als doel om onze sector een heldere plek te geven in het maatschappelijk en politieke debat. Om zo daadwerkelijk impact te maken in de maatschappij.

Om dat te kunnen, moeten we met elkaar onze deuren openzetten en voor, door en met anderen ons verhaal vertellen. En dat brengt me terug bij de elementen van de tweede wet van Newton. Want hoe groter de massa (in dit geval het aantal partners), hoe meer kracht we met elkaar kunnen ontwikkelen. Om zo in de hoogste versnelling een nauwere verbinding met de maatschappij te realiseren.

Diverse partners hebben hun steun uitgesproken, uiteenlopend van veredelaars, kassenbouwers en overige toeleveranciers, inclusief start-ups en scale-ups. Wil je meedoen? Neem contact op met Ed Smit (ed@nethwork.info) van Eatthis. of met Matthijs Jasperse (m.jasperse@florpartners.nl) van Florpartners.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin