Doorgaan naar artikel

De scheiding tussen Goed en Goedkoop

Ik werd laatst gevraagd om het verhaal van Willem&Drees te vertellen aan een groep Belgische hardfruittelers.

Tijdens de discussie was ook hier een duidelijke scheiding merkbaar tussen enerzijds telers die geloven in schaalvergroting als oplossing voor meer rendement en anderzijds telers die meer waarde willen creëren per kilo geproduceerd product.

Na mij werd de dag afgesloten door Gert Laurijssen, directeur van Foodstep België, een bedrijf gespecialiseerd in onderzoek, advies en training in de wereld van eten en drinken. Hij ging in op de trends en ontwikkelingen in de voedselketen. Met één plaatje wist hij zo treffend neer te zetten wat er op dit moment op consumentenniveau gebeurd dat het mij de ogen nog verder geopend heeft.

Het bovenstaande plaatje laat zien wat er de afgelopen jaren is veranderd. Op de verticale as het aantal consumenten en op de horizontale as aan de linkerzijde mensen voor wie de prijs het allerbelangrijkste is en aan de rechterzijde de consumenten die gaan voor ‘goede’ producten. Met ‘goed’ wordt hier bedoeld kwalitatief maar ook duurzaam.

Voor de crisis uitbrak in de herfst van 2008 bevonden de meeste mensen zich in het midden tussen goedkoop en goed. Anders gezegd; de mensen zochten de beste combinatie tussen kwalitatief goede producten voor een redelijke prijs. Bijna alle grote A-merken en supermarktketens richtten zich ook op deze groep (en veel van hen nog steeds). Wat zich echter de afgelopen drie jaar heeft afgetekend is een duidelijke scheiding van consumenten die wordt weergegeven door de groene lijn. Enerzijds is er een grote groep mensen voor wie prijs alleen maar belangrijker is geworden. Het succes van de echt goedkope huismerken laat zich hierdoor verklaren. Anderzijds is er groeiende groep mensen die primair voor ‘goede’ producten kiezen.

Steeds meer mensen beseffen dat voedsel veel impact heeft op je gezondheid maar ook dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor het voedsel dat je eet. Hoeveel filmpjes over varkens in de bio-industrie of telers in Spanje heb je nog nodig om te beseffen dat alleen jij als consument de gewenste verandering in gang kan zetten.

Dit plaatje moet de Nederlandse land en tuinbouw ook aan het denken zetten, want ook deze sector richt zijn pijlen met name op de groep in het midden van de grafiek en die groep wordt nu juist steeds kleiner. De noodzaak voor een duidelijke keuze wordt alleen maar groter.
Wij ervaren met Willem&Drees dat de groep mensen die steeds meer willen weten over hun eten dagelijks groeit en dat de trend alleen maar versneld.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin