Doorgaan naar artikel

‘De robot komt eraan’

Foto: Jan Sibon

Foto: Jan Sibon

Verwachte personeelstekorten in de voedingstuinbouw voor de komende jaren, zal de overschakeling naar robots en automatisering versnellen. En dat kan voor een grote sprong voorwaarts zorgen in de productie en kostenefficiëntie.

Als gevolg van de verwachte tekorten aan arbeidskrachten, zullen vooruitstrevende ondernemers in de voedingstuinbouw hun heil steeds meer gaan zoeken in technologische oplossingen. Tekorten aan arbeidskrachten hebben meestal ook nog een prijsverhogend effect op de arbeidskosten. Robotica of automatisering voor het oogsten van blauwe bessen voor de versmarkt is bitter noodzakelijk, omdat de kosten van oogsten bij ons steeds meer uit de pas gaan lopen, ten opzichte van veel jonge of opkomende productiegebieden in bijvoorbeeld Oost-Europa of Afrika.

‘Samenwerking kan belangrijke synergievoordelen opleveren’

Robots en automatisering zullen breder dan alleen voor oogsten hun intrede doen. Gezien de hoge investeringen en risico’s die zulke vormen van automatisering met zich meebrengen, kan samenwerking tijdens de ontwikkeling- en realisatiefase belangrijke synergievoordelen opleveren.

Wel moet duidelijk worden bepaald welke knelpunten om een oplossing vragen en hoe of waar welke technologie kan worden toegepast. Ook verbetering van de arbeidsomstandigheden draagt bij om makkelijker personeel te werven of behouden.

Forse voorsprong

Het inzetten van robotica of automatisering moet een zeer forse productiviteitsverhoging opleveren voor de innoverende bedrijven die daarmee een grote sprong voorwaarts realiseren. Samen met nog enkele andere innovaties, moet dit leiden tot een forse voorsprong op andere productieregio’s.

Beheer
WP Admin