Doorgaan naar artikel

‘De nabloei in Sonata en Elsanta blijft wat achter’

Ruud Elst in Meerle heeft dit jaar onder andere zeseneenhalve hectare Elsanta normaalteelt en eenzelfde oppervlakte met Sonata. Elsanta werd in november overkapt voor de oogst vanaf begin mei, die is inmiddels afgeoogst. Sonata gingen half februari onder de bedekking.

“Daar zitten we nu nog volop in”, aldus Elst eind vorige week. De productie van de (drie) binnenste rijen is al aardig aan het slinken, aan de buitenste rijen hangt nog behoorlijk wat. “Nog twee weken, dan we zijn we uitgeplukt.”

Droog werken

Arbeidstechnisch is de teelt goed uitgepakt, geeft hij aan, wijzend op de perioden met neerslag in de voorbije periode “Een paar weken geleden en deze week alweer. Dan is het prettig dat je droog kunt werken. Er zaten wel twee weken tussen met veel zon, dan kun je vanwege de warmte niet de hele dag plukken.” Ook voor het gewas was de tunnelafdekking gunstig. “We hebben behoorlijk gejaagd geteeld, dat leverde een flink gewas op. Zou je dat in een onbedekte teelt zo doen, dan zou je nu veel rotte vruchten plukken.”

Gekoelde teelten

Elst had er eind vorige week ook drie plukrondes opzitten in de eerste gekoelde teelt met Sonata, geplant op 15 maart. Deze planten staan op met witte folie afgedekte ruggen met T-tape, evenals de volgende zes gekoelde teelten. Dat zijn er drie met Jive, een blok met Elsanta voor de pluk half augustus, en ten slotte nog twee blokken Jive, waar tunnels overheen komen te staan. “Die Sonatateelt bevalt goed, zonder rotte vruchten. Het gewas is misschien wel iets minder fors dan andere jaren, dat is wel een geluk.” Het valt hem op dat de nabloei dit voorjaar wat achterblijft. “Dat zie ik ook in de normaalteelt Elsanta. Misschien komt het door de zachte winter, of het trage voorjaar, ik weet het niet. In week 25 starten we in de eerste gekoelde Jive, daar zie je juist nog heel veel trosjes bij komen. Dat gewas staat er veelbelovend bij.”

Druk met oogsten

De productie gaat op en neer met de temperatuur “In de weken 22 en 23 hadden we het enorm druk. Om de productie bij te houden moesten we echt op onze tenen lopen. Maar we hebben het gered, we hebben elke twee dagen geplukt. Daarom is het wel prettig dat het weer nu even een stapje terug doet. Volgende week schijnt de temperatuur weer op te lopen, dan kunnen we er weer volop tegenaan.

Bovenop Botrytis

De ziektendruk valt tot nu toe mee. “Tegen Botrytis moet je er bovenop zitten, de druk van meeldauw en insecten is laag. De jonge planten groeien ook vlot door, wat dat betreft zijn de temperatuur en vochtaanvoer prima. Ik zei gisteren nog tegen mijn voorlichter: zo mooi als met dit weer, krijg je de gewassen nooit.”

AUTEUR: JOOST STALLEN

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Ruud Elst

aardbeienteler

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin