Doorgaan naar artikel

‘De kas virusvrij’

Foto: Anne van der Woude

Foto: Anne van der Woude

Gekeken naar 2019 zijn er veel problemen geweest omtrent het schoonhouden van teelten.

Met name virus buiten het bedrijf houden en beperken in de kas bleek zeer lastig te zijn. In de komkommerteelt spraken we over een besmettingsgraad van meer dan 80% van de bedrijven.

De vraag is: blijft het virus over van een vorige teelt of heeft er een nieuwe besmetting plaatsgevonden?

Teeltwisseling

Wanneer er tijdens de teeltwisseling voldoende tijd, met de juiste middelen en op correcte wijze gewerkt wordt, is de kans klein dat in de eerste maanden (3-4 maanden) een besmetting gevonden zal worden. Mocht er in deze periode toch een virusplant gevonden worden, dan is de kans groot dat er niet goed schoongemaakt is. Wordt er na deze periode een virusplant gevonden, dan mag er vanuit gegaan worden dat het om een nieuwe besmetting gaat / dat het virus naar binnen gebracht is.

Duidelijke instructies voor werknemers

Indammen verspreiding virus

Medewerkers moeten steeds (vanaf de start van de teelt) kennis hebben van virusbeelden. Hang afbeeldingen op in de kantine! Wordt uiteindelijk de eerste virusplant gevonden, dan is het goed om te bedenken wat de bron geweest had kunnen zijn. Gelijktijdig moet er direct gehandeld worden om verdere verspreiding in te dammen. In de praktijk komt dit neer op duidelijke instructies voor werknemers, kennis van schoonmaken en schoonmaakproducten, met andere woorden; een helder protocol voor na het vinden van virus en het schoonmaken van de kas bij virus.

Naarmate de eerste besmetting later komt én adequaat gehandeld wordt is de economische schade kleiner.

Beheer
WP Admin