Doorgaan naar artikel

‘De haspels kunnen even tot rust komen in de preiteelt’

Image premium

Sinds half juni rooit Vergeldt Vegetables in Tienray zomerprei. “Dat is maar een paar dagen later dan wat we gewend zijn”, concludeert Ton Vergeldt.

Het rooien van de Marokkaanse losse planten gaat door tot eind september. De rassen zijn Chinook en Krypton. “Chinook hebben we al weggewerkt. Het ras is vroeger dan Krypton, maar de stengels blijven wel wat dunner.”

Op 14 juli viel er in Tienray 6 millimeter neerslag en in het weekend daarvoor nog zo’n 10 millimeter. “Dat zijn welkome hoeveelheden die ook nog in mooie buien zijn gevallen. Gelukkig waren het geen stortbuien. Het is even afwachten hoe lang de haspels tot rust kunnen komen…”

Onkruid onder de duim

De eind april ter plaatse gezaaide herfstprei is naar tevredenheid opgekomen. Het gewas werd drie keer beregend, de eerste keer kort na het zaaien, waarna een chemische onkruidbestrijding volgde. Inmiddels is de prei al een keer geschoffeld en binnenkort volgt de eerste keer aanaarden. “Zo proberen we het onkruid zo goed mogelijk onder de duim te houden”, aldus Vergeldt half juli. Bij de volgende schoffelbeurt, over circa drie weken, vindt tevens een bijbemesting met MAS plaats. De hoeveelheid is afhankelijk van de uitslag van een grondmonster en van de tijd die het gewas op dat moment nog te gaan heeft tot aan het rooien.

Tot op heden volstonden een keer Tracer en een keer Fubol Gold om het gewas vrij te houden van insecten en schimmels. “Met dat hele hete weer hebben we niets gespoten, want dat heeft dan toch geen zin. Vanaf nu hebben we ons schema weer opgepakt.”

Haspel door het gewas

De eerste winterprei plantte Vergeldt op 8 juli met een Grégoire Besson plantmachine. De laatste prei ging rond 17 juli de grond in. Voor een goede weggroei wordt voor het planten de grond goed nat gemaakt en na het planten loopt de haspel nog een keer door het gewas. De chemische onkruidbestrijding bestaat uit Lentagran plus Stomp.

Bekijk meer

Delen

Stan Verstegen
Stan Verstegen

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin