Doorgaan naar artikel

‘De fiscale knoppen van Prinsjesdag’

Belangrijkste fiscale veranderingen vorig jaar al aangenomen. Deze treffen ook de tuinders.

Het is de derde dinsdag in september als ik deze column schrijf. Prinsjesdag is op de gebruikelijke wijze verlopen. Het kabinet heeft een veelheid aan plannen en (goede) voornemens over ons uitgestort. En zoals ieder jaar wordt er ook weer naar hartenlust aan de ‘fiscale knoppen’ gedraaid. Er worden veel kleine wijzigingen voorgesteld, denk aan het jaarlijkse gesleutel aan de heffingskortingen met als doel de koopkrachtplaatjes weer passend te krijgen. Maar wat belangrijker is, zijn de wetswijzigingen die vorig jaar al zijn aangenomen en die in 2020 en de daarop volgende jaren in werking treden. Er zijn toen een paar fundamentele aanpassingen gepresenteerd. Aanpassingen die ook van belang zijn voor de landbouwsector.

Ondernemen wordt fiscaal minder aantrekkelijk gemaakt

Zelfstandigenaftrek

De ondernemersaftrekken worden namelijk versoberd en dat treft de sector zwaar. De ondernemersaftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, zijn niet meer aftrekbaar tegen het hoogste tarief zoals nu het geval is. De aftrek is alleen nog maar toegestaan tegen het laagste tarief in de inkomstenbelasting. Dat scheelt al snel zo’n 15%. Weliswaar is er een overgangsregeling voorgesteld met een geleidelijke afbouw maar het blijft een forse ingreep. En dit jaar is aangekondigd dat de zelfstandigenaftrek weer verder versoberd wordt tot een maximum van € 5.000. Ondernemen wordt op deze wijze fiscaal minder aantrekkelijk gemaakt.

Kleine ondernemersregeling

Een andere fundamentele wijziging die vorig jaar al is aangenomen is de verandering van de kleine ondernemersregeling (kor) in de omzetbelasting. De kor wordt afhankelijk van de hoogte van de omzet. Is de omzet lager dan € 20.000 dan kan – op verzoek – het in rekening brengen van omzetbelasting achterwege blijven. Nu is het nog zo dat de kor van toepassing kan zijn ongeacht de hoogte van de omzet. Ondernemingen met miljoenen omzet kunnen, als ze aan de huidige voorwaarden voldoen, ook gebruik maken van de kor. Maar daarvoor is deze niet bedoeld. Daarom is dit een prima voorstel, vind ik. Alleen echt ‘kleine’ ondernemers kunnen in de nieuwe plannen gebruik maken van de kor. De omzet van verreweg de meeste land- en tuinbouwers is (veel) hoger dan € 20.000. Geen kor dus meer voor deze ondernemers. Wil je toch gebruik maken van de kor meld je dan wel op tijd aan bij de belastingdienst. Dat kan tot uiterlijk 4 weken voor 1 januari 2020.

Brede weersverzekering

Een aardigheidje voor de sector is wel de aangekondigde afschaffing van de assurantiebelasting op de brede weersverzekering. Dat scheelt dan toch 21% premie.

Ook dit jaar worden er weer veel grote en kleine aanpassingen in de belastingwetgeving voorgesteld. Maar de belangrijkste veranderingen voor komend jaar zijn vorig jaar al aangenomen. Deze veranderingen treffen ook ondernemers in de land- en tuinbouw.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin