Doorgaan naar artikel

Daling areaal vollegrondsgroenten

Afbeelding

De teelten van prei (-300 hectare), broccoli (-280 hectare), spruitkool (-200 hectare) en sluitkool (-150 hectare) zijn gekrompen in 2012.

Dat meldt het CBS. Er waren dertig preibedrijven minder, een even grote daling was zichtbaar bij het aantal bedrijven dat sluitkool teelt. Dat areaal daalde met 150 hectare, maar is met 2.650 hectare nog wel groter dan het prei-areaal (2.430 hectare).

Het areaal spinazie breidde in 2012 uit met 260 hectare en dat van stamsperziebonen nam met 110 hectare toe. Spinazie en witlofwortel waren de enige groenten die ook vorig jaar een areaaluitbreiding kenden.

Een stevige daling was zichtbaar in het areaal erwten. Het areaal erwten werd 490 hectare kleiner. De overige vollegrondsgroenten met een daling, hadden samen een areaalafname van 1900 hectare. Rode kool en koolrabi waren de enige waarvan de arealen ook al van 2010 op 2011 daalden.Beheer
WP Admin