D66 wil opheldering over gegevens bestrijdingsmiddelen

20-02-2018 | Laatste update op 08-08 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

De fractie van D66 in de Tweede Kamer wil uitleg over de rekenmethodes die worden gebruikt voor de samenstelling van de Bestrijdingsmiddelenatlas.

Aanleiding zijn publicaties over een alternatieve website waarin op basis van dezelfde open gegevens andere conclusies worden getrokken over de mate van verontreiniging van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.

Inzet open data

De alternatieve website is in diens vrije tijd gebouwd door een medewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Over de website is een discussie ontstaan tussen het Centrum voor Milieuvraagstukken in Leiden (beheerder en ontwikkelaar van de Bestrijdingsmiddelenatlas) en het hoogheemraadschap.

D66-Kamerlid Matthijs Sienot vraagt de minister van Infrastructuur en Waterstaat wat zij ervan vindt dat de Universiteit Leiden open data lijkt in te zetten om een monopoliepositie te verkrijgen.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer