Doorgaan naar artikel

D66 betwijfelt onafhankelijkheid onderzoek middelen

D66 in de Tweede Kamer zet vraagtekens bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen door het College toelating gewasbescherming en biociden.

De Kamerleden Jan Paternotte en Tjeerd de Groot vinden dat wetenschappelijk onderzoek dat mede is gefinancierd door producenten van gewasbeschermingsmiddelen niet als basis kan dienen voor de beoordeling van de middelen.

Beide Kamerleden hebben vragen gesteld naar aanleiding van een publicatie van Follow the Money.

De Groot en Paternotte willen van landbouwminister Carola Schouten en minister Ingrid van Engelsoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) weten of het onderzoek van Wageningen Universiteit en Research wel onafhankelijk is, als dat onderzoek mede wordt bekostigd door het bedrijfsleven.

Wageningen UR garandeert onafhankelijkheid

De Wageningse onderzoeksinstellingen zelf zeggen de onafhankelijkheid te garanderen. “WUR hanteert een strikt beleid met vastgelegde afspraken waar iedere onderzoeker zich aanhoudt, ter borging van de onafhankelijke positie van de organisatie en haar medewerkers. Die onafhankelijke positie is voor deze organisatie één van de voorwaarden om het werk goed te kunnen doen”, meldt de kennis- en onderzoeksinstelling in Wageningen.

Behalve ‘Wageningen’ ligt ook de toelatingsinstantie CTGB bij de Kamerfractie onder vuur

De D66‘ers willen weten welke samenwerkingsverbanden en financiële relaties de Wageningse onderzoeksinstellingen in de afgelopen tien jaar hebben gehad met producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

Behalve ‘Wageningen’ ligt ook de toelatingsinstantie Ctgb bij de Kamerfractie onder vuur. De Groot en Paternotte stellen dat wetenschappelijk onderzoek naar agrochemische stoffen, uitgevoerd door of in opdracht van agrochemische bedrijven niet betrokken zou moeten worden bij de beoordeling voor markttoelating.

Bedrijfsleven moet middelen zelf onderzoeken

De toelating in Nederland is zo geregeld dat bedrijfsleven zelf onderzoek moet laten uitvoeren naar de schadelijkheid en werkzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen. Als die onderzoeken niet voldoen aan de door de overheid gestelde eisen, wordt een middel niet toegelaten.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin