Curator: € 11 mln Levarht staat uit in Midden-Oosten

01-07 | |
Witte paprika voor klanten van Levarht in Verenigde Staten, Japan en het Midden-Oosten.
Witte paprika voor klanten van Levarht in Verenigde Staten, Japan en het Midden-Oosten.

De curator vordert met afwikkeling van het faillissement van Levarht, maar moet veel facturen pogen te innen in het Midden-Oosten.

Dat blijkt uit het faillissementsverslag van de curator van het failliete handelsbedrijf. In dat verslag staat de online-verkoop van bedrijfsmiddelen en inning van de helft van de uitstaande facturen voor geleverde groente en fruit. Daarmee is opgeteld iets minder dan € 20 miljoen opgehaald. De verkoop van bedrijfsmiddelen levert ruim € 3,5 miljoen op.

Bij het innen van facturen is een incassopartij ingeschakeld die afgelopen maanden bijna € 16 miljoen incasseerde. Bij die incasso zijn enkele oud-medewerkers ingeschakeld met kennis van de klantenkring van supermarkten wereldwijd. Er staat nog een fors bedrag van € 17,7 miljoen open. Daarvan heeft een bedrag van ongeveer € 11 miljoen betrekking op debiteuren gevestigd in het Midden-Oosten. Een deel van de debiteurenvorderingen is toegezegd aan ING via een pandrecht.

Buitenlandse deelnemingen

De curator heeft vestigingen van Levarht Product in London opgedoekt. Dat geldt ook voor Levarht Japan in Tokyo. Ook de vestiging in Dubai zal worden geliquideerd als een aantal transacties is afgerond, zoals de innning van een aantal facturen.

Bekend was al dat een deel van de activiteiten van Levarht is overgenomen door Fruit Cleaning Service B.V. uit Venlo. Deze partij neemt ook een huurovereenkomst over van BelOrta met Levarht.

Dekking verlaagd

Het faillissement begin dit jaar was onafwendbaar nadat kredietverzekeraars de dekking ten aanzien van Levarht verlaagden. Telers voelden daardoor onzekerheid of Levarht in staat was om gedurende het seizoen haar financiële verplichtingen na te komen.

Tussen Oxin Growers en Levarht lagen leveringsafspraken. Het snelle faillissement van het handelsbedrijf eind februari leidt niet tot problemen met onbetaalde facturen. Daarvoor was door Oxin Growers een kredietverzekering afgesloten, liet de afzetorganisatie al weten.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer