Cumela schorst lid voor bewuste overtredingen

29-04-2021 | Laatste update op 19-09 | |
Mestsilo. - Foto: Peter Roek
Mestsilo. - Foto: Peter Roek

Bestuur en directie van Cumela hebben onlangs besloten een lid te schorsen vanwege aanhoudende signalen over het grootschalig en bewust overtreden van de mestwetgeving en mestfraude.

Naast grootschalig en bewust overtreden van de mestwetgeving en mestfraude heeft het betreffende lid stelselmatig de verkeersregels en de omgevingswetgeving overtreden. Het bedrijf mag daardoor een jaar lang geen beroep meer doen op de diensten van brancheorganisatie Cumela.

Bewuste overtredingen

Cumela heeft als doel, conform de statuten, om de sector naar een hoger plan te brengen. Een onderdeel van de missie van Cumela is; zorgen voor een gezonde sector, nu en in de toekomst. De visie van Cumela is: een sector die in de maatschappij herkend, geaccepteerd en gewaardeerd wordt.

Al langere tijd ontving de organisatie signalen dat het betreffende lid bewust de regels overtreedt. Daarmee ondermijnt het bedrijf niet alleen Cumela als brancheorganisatie maar ook het gelijke speelveld met andere bij Cumela aangesloten ondernemers. Bovendien draagt het gedrag van dit lid in sterke mate bij aan het negatieve imago van de mestsector en wordt zowel de omgeving, het milieu als het personeel volgens Cumela in gevaar gebracht.

Jaar geschorst

De schorsing van het bedrijf is voorlopig uitgesproken voor een periode van een jaar. In dit jaar mag het bedrijf geen gebruik maken van de adviesdiensten en is het verplicht zijn contributie te betalen.

Gedurende het jaar dat de schorsing duurt, heeft het bedrijf de gelegenheid om aan te tonen dat de bedrijfsvoering wordt gewijzigd en voortaan conform de wet- en regelgeving wordt gehandeld. Pas als bestuur en directie ervan overtuigd zijn dat een correcte naleving van wet- en regelgeving is geborgd, zal de schorsing na een jaar worden beëindigd.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer