Doorgaan naar artikel

Ctgb: weinig nieuwe stoffen, wel vooruitgang

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

Het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft vorig jaar 21 van 120 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen toegelaten op basis van een laag-risicostof.

Ctgb liet vorig jaar 90% van de aangevraagde toepassingen toe, meldt de autoriteit in het jaarverslag over 2018. Bij 69% van de gewasbeschermingsmiddelen en 46% van de biociden zijn vóór de toelating de voorschriften voor een veilig gebruik aangescherpt.

Weinig nieuwe stoffen

Ctgb erkent in het jaarverslag dat de aanwas van ‘nieuwe’ stoffen met een lager risicoprofiel nog beperkt is. Vaak gaat het dan om stoffen met een veel selectievere inzetbaarheid. Wel is er vooruitgang in emissies van middelen. In 2018 beoordeelde het Ctgb (mede) de certificering van de ‘nullozingskassen’.

Ook toetste Ctgb de afspraken van het ‘hoofdlijnenakkoord voor de open teelten’ aan zijn eigen gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Volgens Ctgb wordt op deze manier voorkomen dat middelen uitspoelen en wordt de overgang naar een toekomstige situatie met meer laag-risicomiddelen ‘verzacht’.

Bevestiging beleid Ctgb

Ctgb stelt in het jaarverslag dat zijn beoordeling van middelen op het effect op omwonenden robuust is. Het verwijst daarmee naar het onderzoek van RIVM dat in 2018 werd gepubliceerd: Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen. Uit het rapport bleek dat omwonenden van agrarische percelen iets gezonder lijken te zijn dan de controlegroep.

Lees ook de blog: ‘Slot op middelenkast’

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin