Doorgaan naar artikel

Ctgb slaat alarm over ziekte van Parkinson

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson.

Het Ctgb vraagt de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa de relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson extra onder de loep te nemen. In een brief vraagt Ctgb-voorzitter Johan de Leeuw aan de Efsa om al toegelaten middelen specifiek te screenen op een mogelijke associatie met de ziekte van Parkinson. Aanleiding voor de brief van De Leeuw is de toenemende maatschappelijke en politieke aandacht voor de mogelijke relaties tussen het gebruik van bepaalde middelen en het ontstaan van de ziekte van Parkinson.

Oorzakelijk verband

Professor Bas Bloem heeft vorig jaar aan het Ctgb uitgelegd dat het moeilijk is om een duidelijk oorzakelijk verband tussen werkzame stoffen en de ontwikkeling van Parkinson vast te stellen. Dat komt doordat er een periode van tien tot vijftien jaar overheen gaat, voordat de symptomen van de ziekte zichtbaar worden.

Desondanks maakte Bloem duidelijk dat er meer en meer ondersteunend bewijs komt dat duidt op een relatie tussen het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson.

Onderzoek

Het Ctgb geeft de Efsa in overweging om op basis van de chemische structuur en het toxicologisch profiel een selectie van middelen te maken, die mogelijk een associatie hebben met de ziekte van Parkinson. Vervolgens zou moeten worden nagegaan of die middelen een effect hebben op de zogenoemde zwarte kern (substantia nigra) in de hersenen. “Naar ons inzicht zouden dergelijke proeven moeten worden uitgevoerd op dieren waarvan we weten dat ze meer gevoelig zijn voor de toxische effecten van gewasbeschermingsmiddelen.”

Uit verschillende studies is een mogelijk verband tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte naar voren gekomen, zonder dat een precieze oorzaak-gevolgrelatie kon worden gelegd. Een aantal van de middelen die daarbij genoemd worden, is inmiddels al verboden, zoals de schimmelbestrijders Maneb en Mancozeb.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin