Ctgb perkt toepassingen glyfosaat-middelen in

20-12-2019 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

In de herbeoordeling van middelen met glyfosaat heeft Ctgb een middel afgewezen en een tweede toelating sterk ingeperkt.

Na de vernieuwde toelating van de werkzame stof glyfosaat door de Europese Commissie moeten nationale toelatingsautoriteiten middelen met glyfosaat herbeoordelen. Het College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt iedere stof en elk middel volgens de Europese veiligheidsnormen en wetgeving die daarop van toepassing zijn. Daarbij kijkt het college niet alleen naar risico’s voor de mens, maar ook naar risico’s voor dieren en het milieu.

Toelating Kyleo vervalt

De verlenging van Kyleo (15471 N), een middel met als werkzame stof onder meer glyfosaat, is afgewezen vanwege risico’s voor waterorganismen bij alle aangevraagde toepassingen. Ook voor vogels, zoogdieren en/of niet-doelwitplanten blijft het middel in een aantal toepassingen niet binnen de grens van acceptabel risico. Als het veilig gebruik van een middel niet voor alle risicogebieden volledig is aan te tonen, laat Ctgb het niet toe.

Risico van glyfosaathoudende middelen blijft voor waterorgnismen niet altijd binnen acceptabele grenzen. - Foto: Stan Verstegen

Risico van glyfosaathoudende middelen blijft voor waterorgnismen niet altijd binnen acceptabele grenzen. – Foto: Stan Verstegen

Risico’s voor insecten en spinnen

Het grootste deel van de aangevraagde toepassingen van het middel Etna Next blijkt niet toelaatbaar, omdat de juiste gegevens ontbreken om een acceptabel risico aan te tonen voor niet-doelwit-geleedpotigen (insecten, spinnen en dergelijke) en in veel gevallen ook niet voor vogels of zoogdieren. Veilig gebruik is wel aan te tonen voor de aangevraagde toepassingen via een aanstrijkbehandeling in bieten en mais tegen aardappelopslag, pleksgewijze aanstrijkbehandelingen tegen onkruiden en het uitlopen van stobben van bomen en struiken in akkerbouwgewassen, cultuurgraslanden, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen. Hierbij is de blootstelling van niet-doelwit-geleedpotigen verwaarloosbaar. Deze toepassingen kunnen daarom wel worden toegelaten.

Andere landen

Onlangs trok de Franse toelatingsautoriteit Anses 36 autorisaties op basis van glyfosaat in. Oostenrijk dat bij wet glyfosaat helemaal wilde uitbannen per 1 januari 2020, moet van de EU de inwerkingtreding van dit besluit uitstellen vanwege een vormfout. Het had de EU op de hoogte moeten stellen van het wetsvoorstel. De Duitse toelatingsautoriteit BVL verlengde juist de toelatingen van een aantal glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen met een jaar om de herbeoordeling te kunnen afronden.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer