Doorgaan naar artikel

Ctgb mist wezenlijk element in lijst CLM/SNM

Volgens het Ctgb mist de door het CLM opgestelde ‘risicolijst van bestrijdingsmiddelen’ een wezenlijk element: het gevaar van blootstelling aan een middel door mens, dier en milieu. Het Ctgb kwalificeert de lijst wel als nuttig voor een bijdrage aan de discussie rond het risico van middelen.

Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft op verzoek van de Stichting Natuur & Milieu een ‘risicolijst van bestrijdingsmiddelen’ opgesteld. Daarin classificeert het CLM de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens, dier en  milieu. In het rapport ontbreekt echter een wezenlijk element: er wordt geen rekening gehouden met de blootstelling van mens, dier en milieu aan het middel.

Giftigheid zegt niet alles

Het Ctgb vindt dat kennis over de giftigheid van een middel op zichzelf onvoldoende is om te oordelen over de risico’s die daadwerkelijk worden gelopen. Blootstelling van mens, dier en milieu aan de stof zijn bepalend voor de daadwerkelijke risico’s. Deze blootstelling is mede afhankelijk van de dosering, de frequentie van het gebruik en het gebruik van beschermende kleding. Het Ctgb is dan ook van mening dat de informatie in het CLM-rapport nuttig is en kan bijdragen aan de discussie, maar dat een cruciaal onderdeel van toelating en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten beschouwing blijft.

Acht lijsten gecombineerd tot één

Het CLM combineert in de risicolijst acht verschillende lijsten van één risicoaspect, tot één lijst van stoffen met de daarbij behorende risico’s. De lijst bevat alle 238 in de EU toegelaten stoffen, waarvan in Nederland middelen zijn toegelaten. Deze stoffen zijn in de lijst gerangschikt naar afnemende risico’s.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin