Ctgb beperkt gebruik identieke stoffen

28-02-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: Joost Stallen
Foto: Joost Stallen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaat dit jaar scherpere regels invoeren voor gebruiksvoorwaarden voor gewasbeschermingsmiddelen.

De toelatingsinstantie wil een leemte in de wetgeving oplossen over het ruime gebruik van middelen met identieke stoffen. “We krijgen geregeld telefoontjes van telers die vragen hebben over het toegestane gebruik van middelen. Op het etiket van het ene middel staat dat het gebruik drie keer is toegestaan, maar van een ander middel met dezelfde werkzame stof staat hetzelfde. Het is nu nog toegestaan om beide stoffen te gebruiken. Dat gaan we nog dit jaar verbieden vanuit milieuoogpunt. We studeren nu op manieren om dat op de juiste juridische wijze te gaan doen.”

Stapelingseffect gezondheid

Volgens het Ctgb doet de Europese voedselveiligheidsautoriteit Efsa op EU-niveau onderzoek naar stapelingseffecten van gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij kijkt Efsa niet alleen naar middelen met dezelfde werkzame stof, maar ook naar stapelingseffecten van verschillende middelen met dezelfde werking op gezondheid. Het Ctgb wacht op die richtlijn voor stapelingseffecten voor consumenten. “Voor gebruikers en omwonenden houden we bij toelating al wel rekening met stapeling.” De aangekondigde stap van het Ctgb draait dus alleen om milieu-effecten.

Nefyto

Volgens koepel voor gewasbescherming Nefyto blijkt uit toxicologisch onderzoek dat stapelingseffecten uiterst complex zijn als het gaat om gezondheid. “In het huidige toelatingsonderzoek wordt ook al beperkt naar stapelingelementen gekeken. We hebben ook uit de wetenschap nog nooit de alarmbellen horen afgaan op dit punt”, aldus middelenexpert Jo Ottenheim van Nefyto.

Duitse stap

Het Ctgb en Nefyto zeggen dat in reactie op de Duitse aankondiging dat bij toelatingsonderzoek vanaf 2018 naar stapelingseffecten van gewasbeschermingsmiddelen wordt gekeken. Het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) wacht nog op een richtlijn van de Europese voedselveiligheidsorganisatie Efsa.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer