‘Crisiskartel groente naar Spaans model’

23-06-2015 | Laatste update op 15-09 | |
‘Crisiskartel groente naar Spaans model’

Het moet mogelijk zijn voor afzetorganisaties om product uit de markt te halen als dat nodig is om de markt te structureren.

Nederland heeft daarvoor minder mogelijkheden dan het buitenland (zoals Spanje). Dat staat in het uitgangsdocument voor een nieuwe tuinbouwvertegenwoordiging, een regionaal cluster van Greenports en provincies Zuid- en Noord-Holland onder de naam Randstad Holland: World leader in high-tech horticulture. Als internationale tuinbouwregio verwachten provincies en bedrijfsleven een grotere invloed te kunnen uitoefenen in Europa. Ze pleiten voor een gelijk speelveld tussen verschillende landen op  GMO-gebied.

Naast het GMO-beleid mikken de partijen ook op CO2-emissiebeleid. In het document schrijven de partijen dat Nederlandse industrie nu te weinig wordt gestimuleerd CO2 te leveren aan glastuinbouwbedrijven. Daarvoor is meer stimulerend beleid nodig.

De provincies zijn een samenwerking aangegaan en willen dat ook andere Nederlandse tuinbouwregio’s zich bij deze strategie aansluiten en zo de invloed van de Nederlandse tuinbouw in Brussel vergroot. Uit het strategisch plan blijkt dat zo’n Europees netwerk de kansen vergroot op invloed op het Europese beleid en de benutting van Europese fondsen. Om te beginnen zijn de Nederlandse Greenports lid geworden van het Europese netwerk ERIAFF, maar dat zou moeten uitmonden in een tuinbouwnetwerk.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer